Uw afdeling

De PCOB in NederlandDe PCOB heeft ruim 300 actieve afdelingen, verspreid door heel Nederland. Door een postcode of een plaatsnaam in te vullen, vindt u meer informatie over de dichtstbijzijnde PCOB-afdeling(en). Rechts naast de zoekfunctie verschijnen vervolgens de contactgegevens en onder de zoekfunctie verschijnt meer informatie over de gekozen PCOB-afdeling. (U moet daarvoor even naar beneden scrollen.)

Afdeling Alkmaar-Heiloo

AFDELINGSGEGEVENS

Financieel Bankrekening: NL50INGB0004434639 t.n.v. PCOB, afdeling Alkmaar/Heiloo Website www.pcob.nl Bestuur Voorzitter: Simon Binnendijk, Rubenslaan 22, 1816 MB Alkmaar, tel. 511 03 77, email: sbinnendijk@me.com Secretaris: Riet K [..]

Lees verder

WIE ZIJN WIJ?

De Afdeling Alkmaar-Heiloo van de PCOB heeft haar Missie en Visie opnieuw geformuleerd. Missie Als christen-senioren willen we graag een volwaardige bijdrage leveren aan een samenleving waarin mensen onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud naar anderen omzien en niemand zi [..]

Lees verder

Hebreeuws-virus

Mijn interesse voor allerlei zaken en op vele terreinen breekt me regelmatig op. Dat geldt ook voor de ‘studie’ Hebreeuws die ik me in de coronatijd heb voorgenomen. De hoeveelheid vrije tijd die daarvoor beschikbaar is, is veel beperkter dan ik verwachtte. Maar het laat me niet los; in zeke [..]

Lees verder

BESPIEGELINGEN

‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ vraagt de sluwe slang aan de vrouw in het paradijs. Daarmee suggereert hij dat God je zonder enige reden tekort kan doen en hij heeft er succes mee. Maar ik wil in deze aflevering me keren tegen precies [..]

Lees verder

IN MEMORIAM RIET KERVEL

5  juli 1939 - 7 juni 2020 Riet Kervel heb ik leren kennen toen ik enige jaren geleden voorzitter werd van de PCOB, de Protestants Christelijke Ouderbond. Zij was secretaris van die bond. Riet was voor mij overigens geen onbekende. Zij had haar sporen verdiend in de kerk waar wij beiden [..]

Lees verder

VAN DE VOORZITTER

Ondertussen hebben wij al zo’n 3 maanden met de zogenaamde intelligente lock-down ten gevolge van het Corona-virus te maken. Een periode geweest me weinig sociale contacten.  Er zou een nieuw normaal ontstaan, met veel afstand houden tot er een medicijn is. Men vroeg zich af of de situatie wellic [..]

Lees verder

WEL EN WEE 

Editie: juli/augustus 2020 In memoriam Mevrouw R. Kervel-Kramer, Diepenbrocklaan 20, 1817 KM Alkmaar Het bestuur en de leden betuigen de nabestaanden hun medeleven en wensen hen sterkte. Verhuizingen Mevrouw M.H. de Kruif-Wilbrink, Beethovensingel 92, 1817 [..]

Lees verder

Corona en nog wat

Het woord betekent kroon, krans. Dat het virus die naam heeft gekregen kunnen we iedere keer dat er via TV-nieuws over corona wordt bericht, zien aan het beeld dat achter de nieuwslezer wordt getoond. Er is een duidelijke kransvorm aanwezig in het virus. Ik neem aan dat u bij het woord corona, [..]

Lees verder

BESPIEGELINGEN

Adem van God Ademen ... zó onlosmakelijk hoort het bij het leven en zó gewoon is het, dat het gelukkig vanzelf gaat, dat je er eigenlijk niet bij na hoeft te denken. Maar er zijn momenten dat je je ineens bewust bent van wat het betekent: adem. Bij ademnood, soms even, door te grote inspannin [..]

Lees verder

WEL EN WEE

Editie: juni 2020 Overleden Mevrouw C.E. Zaadnoordijk-Schortinghuis, Groeneweg 74A, 1817 MP Alkmaar Het bestuur en de leden betuigen de nabestaanden hun medeleven en wensen hen sterkte Alkmaar, 13-05-2020 JS [..]

Lees verder

VAN DE VOORZITTER

Nog steeds Corona Voorlopig zijn wij nog niet van het Corona virus af. Het zal het leven van ons ouderen de komende tijd nog wel beheersen. Zo heb ik mijn pas geboren kleindochter alleen nog van afstand kunnen bewonderen. Het bezoek aan de verzorgingshuizen is (meestal) niet mogelijk. Bezoek aa [..]

Lees verder

JAARREKENING 2019

Beste mensen, Hieronder onder downloads vindt u de jaarrekening 2019. Dit vooruitlopend op de ledenvergadering. Wanneer? Dat weet nog niemand. Hartelijke groet, Jan Smit Penningmeester [..]

Lees verder

JAARVERSLAG 2019 PCOB, AFDELING ALKMAAR/HEILOO

ACTIVITEITEN Het jaar 2019 is het jaar geworden dat wij definitief zijn overgestapt op een andere invulling van onze ledenmiddagen. Aanleiding was het feit dat de opkomst op de maandelijkse bijeenkomsten relatief laag was. Op 8 januari hadden wij een nieuwjaarsbijeenkomst. Die werd afgesloten [..]

Lees verder

BESPIEGELINGEN

Wat vindt u van ‘ouderen’? Hoewel ik er niet ook nog over wil schrijven, ontkom ik er toch niet aan: het coronavirus. Dagelijks en wekelijks op journaal en in de media krijgen we het te horen: Geef het virus geen kans, anderhalve meter, handen wassen, thuisblijven, geen bezoek enz. enz. En [..]

Lees verder

HULP IN ALKMAAR

In Alkmaar zijn naast de kerken ook andere organisaties actief om de ouderen te ondersteunen. Zo is er de site: www.Alkmaarvoorelkaar.nl. Via deze site kunt u hulp vragen voor het doen van boodschappen en kleine noodzakelijke klussen. Dat kan ook bij Wonen Plus. De site is: www.wonenplus-Alkmaa [..]

Lees verder

Update Corona netwerk informele zorg

Plaats / Datum:              Alkmaar, 31 maart 2020 Aan:                                    leden van de PCOB Dag allen, Hierbij sturen wij u een overzicht m.b.t. de informele zorg en ondersteuning in tijden van de Coronacrisis. De maatrege [..]

Lees verder

BIJBEL LEZEN IS (NIET) MOEILIJK 6

Mijn ouders vertrokken in juli 1951 naar het zendingsterrein, Oost Sumba. Ik zou in 1952 eindexamen doen voor de Middelbare school, dus mocht ik achterblijven onder de hoede van vrienden van hen. Daar werd ik deel van het gezin met 5 kinderen. De oudste zoon, Henk, was destijds samen met mij ( [..]

Lees verder

BESPIEGELINGEN

IN NOOD GEZETEN .... Alsof er een enorme bom ontplofte werd de wereld in korte tijd in een zware crisis gesmakt, veroorzaakt door een miniem klein wezen, het coronavirus. Wat eerst een Chinese aangelegenheid leek werd opeens een bedreiging voor de hele wereldbevolking. Alsof er een paard uit [..]

Lees verder

KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten ook dat niet alle senioren even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te spre [..]

Lees verder

MOSTERD NA DE MAALTIJD

Héél véél dank aan een ieder, die aanwezig was in de Hertenkamp te Alkmaar, rondom de Kerstdagen 2019 om mijn 80ste verjaardag groots en vaak op ludieke wijze te vieren. Dit is zeker voor herhaling vatbaar, als ik de negentig haal. Johannes Kroon. [..]

Lees verder

BIJBEL LEZEN IS (NIET) MOEILIJK 5

Het hierboven tussen haakjes geplaatste kunnen we voor deze aflevering wel weglaten. Mijn dagelijkse Bijbellezing bracht me namelijk onlangs bij het boek JOB; en dat is om meer dan één reden moeilijk. De eerste reden ligt natuurlijk daarin, dat God schijnbaar een weddenschap aangaat met Satan [..]

Lees verder

Contributie 2020

Bij de vorige Bijklanken heeft elk lid/leefverband een acceptgiro ontvangen met het verzoek de contributie over het jaar 2020 te voldoen. Inmiddels is 2/3 deel van het begrote contributie-bedrag ontvangen, waarvoor mijn hartelijke dank. Het zou fijn zijn de nog resterende contributie deze maan [..]

Lees verder

BESPIEGELINGEN

Kwetsbare liefde Soms kun je ineens geraakt worden door een klank, een woord, een beeld. Vaak zonder dat je erop voorbereid bent. Zelf ben ik nogal van woorden, maar vorige week werd ik getroffen door een beeld, een foto bij een artikel in Trouw over de grote tentoonstelling van de Vlaamse sch [..]

Lees verder

VACATURES

Wij zoeken nog steeds versterking voor: Het bestuur, dat eens per maand vergadert De redactie, verantwoordelijk voor de samenstelling van de Bijklanken. De activiteitencommissie, verantwoordelijk voor de invulling van de ledenmiddagen Wijkdames en heren die het contact met de leden onderhouden. [..]

Lees verder

Activiteiten KBO t/m mei 2020

Woensdag 12 februari Lunch en daarna lezing Vrijdag 20 maart Lunch Woensdag 15 april Lunch Woensdag 13 mei Lunch Woensdag 22 april Bustocht Dagtocht In de INFO van februari kunt u hierover meer lezen. Mocht u mee willen met deze gezellige dag dan adviseren wij u de datum alvast in uw agenda te [..]

Lees verder

BIJBEL LEZEN IS (NIET) MOEILIJK 4

Het grootste probleem bij bijbel lezen is niet de bijbel, is ook niet het lezen, maar de lezer. Als je bijbel leest zonder te beseffen dat het niet om een krant, een boek of een reclamefolder gaat, dan schort er iets aan je ontzag voor Hem die ons die Bijbel heeft toevertrouwd. Onze zondige n [..]

Lees verder

BLINDENTUIN IN DE EGMONDERHOUT.

Wist u dat er in de Egmonderhout al jarenlang een blindentuin is? Deze wordt onderhouden door het Natuur Instituut onder leiding van Anton van Riel, onze spreker op 14 april. Het instituut heeft een eigen gebouw in de Egmonderhout waar men schoolklassen ontvangt en cursussen geeft. Een groep vrijwi [..]

Lees verder

BESPIEGELINGEN

Hulp in de nacht Vorig jaar belandde ik onverwacht in het ziekenhuis. Via de Eerste Hulp met allerlei vooronderzoek bevond ik mij om half drie ’s nachts terug op een donkere zaal van een verpleegafdeling, vastgekoppeld aan allerlei apparaten. Het duurde een poosje voor ik alle gebeurtenissen had v [..]

Lees verder

Wijziging inkomensgrenzen huurtoeslag

Vanaf 1 januari 2020 is er een wijziging in de huurtoeslag. De maximale inkomensgrenzen zijn vervallen. Bij een stijging van uw inkomen wordt de toeslag voortaan geleidelijk afgebouwd. Zo verliest u niet direct meer het recht op huurtoeslag na een kleine inkomensstijging. De geleidelijke overgang is [..]

Lees verder

Nieuwjaarsbijeenkomst groot succes

Op 14 januari mochten wij 45 leden verwelkomen op onze Nieuwjaarsbijeenkomst in de Alkenhorst. Jan Smit was de gastheer, vanwege het stemprobleem van de voorzitter. Het ging hem goed af. Als filosofische inleiding werd het gedicht “voorbij de bocht in de weg” voorgelezen. Op veler verzoek plaats [..]

Lees verder

Verslag over 2019 van Vrijwillige Ouderenadviseur

. De afdeling beschikt over één vrijwillige ouderenadviseur (VOA). De “taak” van de ouderenadviseur is om een oudere (Lid v.d. afdeling) te ondersteunen, verwijzen, bemiddelen en vrijblijvend te adviseren over van alles. Ook in 2019 heb ik twee keer een bijeenkomst bijgewoond met de betaalde [..]

Lees verder

BIJBELLEZEN IS (NIET) MOEILIJK 3

In mijn vorige overweging over bijbellezen lijkt de vraag van de wetgeleerde afdoende beantwoord. Je naaste is, uiteraard, iemand die zo dichtbij is of komt, dat je bij wijze van spreken over hem struikelt. Dus wat de Samaritaan deed, had al door de priester gedaan moeten zijn; waar die het verzuimd [..]

Lees verder

Landschappelijke veranderingen rond Alkmaar

Dat is het onderwerp van de lezing die op onze nieuwjaarsbijeenkomst van 14 januari wordt gehouden. Spreekster is Lia Vriend, historisch geograaf. Er zal worden ingegaan op allerlei zaken, zoals de ondergrond van de Grote Kerk die uit zand bestaat, terwijl ten oosten en westen van het oude Alkmaar k [..]

Lees verder

BESPIEGELINGEN

BUITENKANT EN BINNENKANT De roomskatholieke St Josephkerk op de hoek van de Nassaaulaan en de Kennemersingel wordt niet afgebroken maar omgevormd tot appartementencomplex. Als rijksmonument moet het voor het aanzicht van de stad bewaard blijven, inclusief het Christus koning-beeld dat er voor sta [..]

Lees verder

BIJBELLEZEN IS (NIET) MOEILIJK 2

Aanleiding om over dit onderwerp te schrijven is een preek die ik hoorde over de barmhartige Samaritaan uit Lukas 10. Ik veronderstel dat u het met me eens bent dat Jezus deze gelijkenis vertelt om de wetgeleerde, die Hem op de proef kwam stellen, iets duidelijk te maken. De eerste vraag die de wetg [..]

Lees verder

Verslag ledenmiddag 1 oktober 2019

Laat ik het lekkerste, althans het voor mij meest indrukwekkende, voor het laatste bewaren. We hebben een goede indruk kunnen krijgen van het dierenpark Hoenderdaell. Heel wat verschillende dieren passeerden de revue, soms met heel leuke extra weetjes. Een paar voorbeelden. Alpaca’s, dieren die he [..]

Lees verder

RIJBEWIJSKEURING – 75 + –

Voor degenen die door het bereiken van de 75 jarige leeftijd een keuring voor rijbewijs 75 + moeten laten uitvoeren, kunnen daarvoor - als zij het willen – terecht bij Dr. G. v.d. Bruinhorst te Bergen. De kosten voor deze keuring zijn bij hem € 30,--. Via telefoonnummer 06 55 39 37 17 kunt u [..]

Lees verder