Afdeling Aalten
Mevr. I. Lubbers-te Lindert (Ineke)
E: aalten@pcob50plus.nl

Veiligheid; wat je er zelf aan kunt doen.

Veiligheid; wat je er zelf aan kunt doen.
Donderdag 11 april j.l.: de zaal van partycentrum ’t Noorden was gevuld met ruim 60 personen. Allemaal waren ze benieuwd wat de gemeente en de politie zou gaan vertellen over veiligheid. En dat terwijl niemand zich onveilig voelt in Aalten, want niemand stak de vinger op toen burgemeester Stapelkamp daarnaar vroeg.
De heer Knipscheer van de gemeente liet vervolgens een filmpje over het project :”Leefsamen Aalten” zien. Dit project maakt het voor alleenstaande 65+ers door toepassing van technische snufjes mogelijk om met een gerust gevoel langer thuis te kunnen blijven wonen. Aanmelding daarvoor kan nog tot 23 april a.s. via telefoonnummer 040-7800641 of www.leefsamen.nl/aalten. Na een inleiding door Gonnie ter Braak van de politie werden door een aantal acteurs een drietal situaties uit de praktijk nagespeeld.
Zo probeerde een zgn. postbode een pakje af te leveren bij iemand die niets besteld had. Door slimme praatjes wist hij binnen te komen en met de smoes achter het rekeningnummer en de pincode te komen.
Ook wist een zgn. hulpverlener van de thuiszorg zich binnen te praten om vervolgens de portemonnee met pinpas te stelen en via een zgn. telefoontje van de bank de pincode te weten te komen.
In de derde nagespeelde situatie werd iemand afgeleid tijdens het pinnen van geld bij een pinautomaat, terwijl een handlanger intussen de pinpas verwisselde. Via een nepmailtje van de bank achterhaalde men de pincode.
Alle situaties werden besproken en er werden tips gegeven, bijvoorbeeld plaats een kierstandhouder, vraag om legitimatie, geef nooit je pincode en laat je niet afleiden bij het pinnen. Vanuit de zaal kon ook worden aangegeven wat er allemaal verkeerd was gegaan. Vervolgens werden de situaties nogmaals gespeeld maar dan op de wijze, zoals men zou moeten handelen.
Tussen de spelsituaties was er live accordeonmuziek door Cindy Rexwinkel.
Jan Hofman zei in zijn slotwoord veel wijzer geworden te zijn van de vele tips. Als dank voor de leerzame middag overhandigde hij de presentatoren en spelers een roos. Ook attendeerde hij nog op de veiligheidsdag, die op 7 september bij de brandweergarage wordt georganiseerd en op de openingsbijeenkomst van het nieuwe seizoen op 19 september.

HET INTERNETCAFÉ HELPT
Het internetcafé is te vinden in het gebouw van Beth San in de Ludgerstraat no. 17. Elke dinsdagmorgen is het open. De kosten van deelname zijn 16 euro per maand inclusief koffie.
Aanmelden kunt u zich bij Ludo Jansen 0543-472817 of Henk Brinkhuis 0543-475872

<< Vorige pagina