Afdeling Aalsmeer-Haarlemmermeer
Mevr. J. Alderden-Dragt
E: jennyalderden@hotmail.com

Het afdelingsbestuur

E-mailadres secretariaat: meermeer@pcob50plus.nl

mevr. M. (Marijke) Gehrels, voorzitter
Lutkemeerweg 180, 1067 TH AMSTERDAM
tel. 020-6194186   e-mail: marijke.gehrels@live.nl

mevr. J. (Jenny) Alderden – Dragt, secretaris
Zwarteweg 59 B, 1431 VJ AALSMEER
tel. 0297-340774  e-mail: jennyalderden@hotmail.com

dhr. J. (Jan) van Unen, penningmeester
Gerberastraat 69,  1431 RA AALSMEER
tel. 0297-340909   e-mail: jenwvanunen@gmail.com

dhr. D.J. (Dick) van den Bogaard
Aalsmeerderweg 876,  1435 EX RIJSENHOUT
tel. 0297-320720   e-mail: fennadick@gmail.com

dhr. T. (Tjerk) Gardenier
Bennebroekerweg 81, 1435 CH RIJSENHOUT
tel. 0297-367676  e-mail: tjerkgardenier@gmail.com

<< Vorige pagina