Afdeling Aalsmeer-Haarlemmermeer
Mevr. J. Alderden-Dragt
E: jennyalderden@hotmail.com

De ledenadministratie

Voor de afdeling Aalsmeer-Haarlemmermeer kunt u uw aanmelding, afmelding of adreswijziging opgeven aan de ledenadministrateur van de afdeling:
dhr. J. (Jan) Alderden, Hortensialaan 100, 1431 VD Aalsmeer
tel. 0297-329449   e-mail: j.alderden@worldonline.nl

Contributie 2018
Echtpaar: € 55,00 per jaar.
Alleenstaande: € 32,50 per jaar.
Bankrekening: NL29 RABO 0136 0660 89 t.n.v. PCOB-afd. Aalsmeer.

Beëindiging lidmaatschap
Nadat u de contributie voor het lopende kalenderjaar hebt betaald kunt u uw lidmaatschap opzeggen tot uiterlijk 31 november. Het blad Perspectief en de Nieuwsbrief Meer & Meer ontvangt u tot en met december.

<< Vorige pagina