Ledenvergadering 8 maart 2022

De ledenvergaeroing in februari konniet doorgaan. Maar toen de coronamaatregelen dusdanig werden versoepeld heeft het bestuur besloten om om een ingelaste vergadering te houden op a.s. 8 maart 2022

Deze middag zal, zoals vanouds,  weer  plaatsvinden in het Centrum van 14.30 uur toe 16.30 uur. 

Mevr. Marie-Anne Harder uit Workum zal deze middag voor een lezig houden onder de titel:

De geschiedenis van de domineesvrouw

Mevr. Harder is historicus met een speciale belangstelling voor de Friese kerkgeschiedenis.

Programma PCOB Bolsward 2020 – 2022

De PCOB afdeling BOLSWARD bestaat in juni 2021 33 jaar!

Alle ledenvergaderingen worden gehouden in het Centrum:  de zaal achter de Gasthuiskerk aan de Gasthuissingel 33A te Bolsward. De vergaderingen beginnen om 14.30 uur en eindigen om 16.30 uur.


Omdat het seizoen 2020-2021 geen doorgang kon vinden door de corona pandemie zijn dezelfde sprekers aangezocht voor het nieuwe seizoen 2021-2022.  Ze hebben allemaal toegezegd aan de uitnodiging gehoor te geven.


Op 14 september 2021

houden we onze seizoenstart in ‘Het Centrum’ met een gezamenlijke broodmaaltijd en muziek. Het programma begint vanaf 15.00 uur met inloop en we stoppen zo rond de klok van 20.00 uur. Tussen de bedrijven door zal duo “Twalûd” (frou S. Schilder-Schaper en dhr. Tj. Muizelaar) ons trakteren op muziek. 

In de uitnodiging die met het juli-augustus nummer van KBO-PCOB magazine mee wordt gestuurd zal alles nog uitgebreider worden vermeld en ook hoe men zich kan opgeven.


Op 26 oktober 2021

Voor deze ledenvergadering is uitgenodigd dhr. H. Klijnstra, uit Kubaard,  die ons zal vertellen over zijn belevenissen al fietsend door Kenia. 


Op 23 november 2021

komt dhr. Hedman Bijlsma uit Drachten ons verwarmen met zijn verhalen over oer iis, reedriden en iisklubs. 


11 januari 2021: traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie met bingo en verloting. Als de inflatie niet teveel stijgt houden we het weer op    € 5,- entree (bij binnenkomst af te rekenen) en in pauze kunt u voor € 5,- of een veelvoud daarvan loten kopen bij de bestuursleden.

De prijzenpot zal bestaan uit artikelen die u niet in de vensterbank gaat zetten. Koektrommels en koelkast zullen de prijzen eerder verwelkomen.


Op 23 februari 2022

Komt  dhr. Meirink van Wijnaldum vertellen over zijn belevenissen in Rusland.