Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website invult, bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze hebt gegeven.

Gebruik van uw gegevens
Deze gegevens worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt PCOB de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dat melden en worden de gegevens onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Cookies
Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt de browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

<< Vorige pagina