De PCOB kiest een nieuwe Ledenraad

PCOB Kiest

www.pcobkiest.nl“Graag vragen wij uw aandacht alvast voor 2017. Voor de tweede keer vinden dan verkiezingen plaats voor de PCOB Ledenraad. De 36 leden zijn gekozen per provincie en vertegenwoordigen alle PCOB-leden. De Ledenraad houdt toezicht op het bestuur en geeft goedkeuring aan jaarrekening, jaarverslag, begroting en jaarplan. Ook besluit ze over koers en strategie van de vereniging. Dit betekent dat wij een gezaghebbende rol mogen vervullen.

Bij de verkiezingen worden alle Ledenraadsleden opnieuw gekozen. Enkelen hebben om gezondheidsredenen vroegtijdig afscheid genomen, anderen zullen zich niet herkiesbaar stellen. Twaalf provinciale kiescommissies gaan aan de slag om kandidaten te werven en te selecteren op basis van een vastgesteld profiel.

Is de PCOB Ledenraad iets voor u? Bent u maatschappelijk betrokken en geïnteresseerd in ouderenbeleid en onderwerpen die senioren raken? Wilt u uw ervaring inzetten voor een stevige positie van ouderen in de samenleving? Dan zijn we op zoek naar u! Eerst nader kennismaken? Bezoek eens een ledenraadslid bij u in de buurt, om met elkaar van gedachten te wisselen over deze inspirerende en boeiende rol binnen de PCOB. Van harte welkom!”  

Met deze oproep gaf voorzitter Jo Kodde van de PCOB Ledenraad in Perspectief van maart 2016 de aftrap voor een nieuwe ronde verkiezingen voor de PCOB Ledenraad.