PCOB-Ede biedt rapport “Zorgen voor Morgen” over ouderenhuisvesting aan.

1 mrt 2021 Landelijk

Op 1 maart heeft PCOB afdeling Ede aan wethouder G. Ritsema van de gemeente Ede het rapport “Zorgen voor Morgen” over ouderenhuisvesting aangeboden.

Ouderen willen graag een vorm van huisvesting die past bij hun levensfase en afnemende mobiliteit (kleiner, gelijkvloers) en mogelijk toenemende behoefte aan zorg. De woningen, die ouderen verlaten komen beschikbaar voor jongeren en gezinnen. Goede ouderenhuisvesting bevordert daarmee ook de kansen van de jongeren op de woonmarkt. Ouderenhuisvesting is ook voor jongeren belangrijk!

Inhoud rapport
Het rapport geeft een overzicht van allerlei mogelijke vormen van ouderenhuisvesting. Het geeft een overzicht van allerlei woonvormen voor ouderen, waarbij ook een vorm van zorg mogelijk is. Onderscheid wordt gemaakt tussen individuele woonvormen als woning splitsen, kangoeroe wonen, mantelzorgwoningen en collectieve woonvormen als woongroepen en hofjes. Ouderen raden we aan op tijd na te denken over de toekomstige woonvorm. Voor de gemeente zijn adviezen geformuleerd om de mogelijkheden voor ouderenhuisvesting te verruimen. Opvallende voorstellen daarin zijn het mogelijk maken van pre-mantelzorg woningen en het in het leven roepen van een informatiepunt waar ouderen informatie en advies kunnen krijgen over aspecten van de ouderenhuisvesting.

Ouderen moeten nu al nadenken
Hoofdlijn in het rapport is het dringende advies aan jongere ouderen om nu al na te denken over de toekomstige woonsituatie. Daarover moet dan ook gesproken worden met de familie en afspraken over vele zaken moeten vastgelegd worden. Daarom heeft de notitie ook de titel “Zorgen voor Morgen”.

Bij ieder van de aangereikte mogelijkheden worden ook diverse aandachtspunten genoemd. Vele daarvan kunnen opgelost worden door de gemeente. een van de aanbevelingen is zijn om pre-mantelzorg woningen mogelijk te maken Dan hoeven ouderen niet te wachten tot er een mantelzorg behoefte is ontstaan (en het vaak al te laat is. Als men ouder is dan 67 jaar en er een sociale relatie is kan dan al gestart worden met een pre-mantelzorg woning. In de gemeente Ede bestaat nog niet zo’n regeling in tegenstelling tot een aantal andere gemeenten, zoals Barneveld. Een andere suggestie is een informatieloket in te stellen waar ouderen met vragen over dit onderwerp terecht kunnen.

 

Voor het downloaden van het rapport kunt u via de volgende link gebruiken.

Zorgen Voor Morgen

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden