Feiten en cijfers in denken over doodgaan

Denken over doodgaan

Bijna 75% van de Nederlandse bevolking wil thuis sterven; dat lukt slechts in 30% van de sterfgevallen (IVA, 2005).

Nederlanders die wel nadenken over de laatste levensfase vinden dit de belangrijkste onderwerpen:

  • Helderheid van geest
  • Lichamelijke gesteldheid
  • Omgang met familie en vrienden
  • Mogelijkheden om nog van het leven te genieten
  • Mogelijkheden om met waardigheid te kunnen leven
  • Zelfstandigheid en/of zelf regie houden
  • Praten over doodgaan

Slechts 1 op de 5 mensen praat wel eens over doodgaan. De helft van de mensen zegt dat niemand in zijn of haar omgeving weet wat zijn/haar wensen zijn in de laatste levensfase. Een derde van de mensen vindt het belangrijk om de wensen voor het overlijden vast te leggen. Ruim 80% van mensen zoekt niet naar informatie over de mogelijkheden in de laatste levensfase (als het levenseinde in zicht is).

Wensen op het sterfbed
Ruim een derde van de Nederlanders vindt het (heel) belangrijk om van te voren na te denken over hun wensen in de laatste levensfase. Tegelijkertijd zegt ruim 80% van de Nederlanders dat ze nog niet weten wat ze willen. Waarbij mannen het beter weten dan vrouwen, ouderen beter dan jongeren.

Dit willen Nederlanders het liefst aan het eind van hun leven:

  • Zoveel mogelijk tijd doorbrengen met dierbaren
  • In een rustige omgeving sterven
  • Zo lang mogelijk thuis blijven

Ruim de helft van de Nederlanders die afgelopen jaar een naaste hebben verloren, was helemaal niet op de hoogte van de wensen van de overledene. Een derde was gedeeltelijk op de hoogte. Slechts 15% (1 op de 8 mensen) wist precies wat de wensen van zijn/haar dierbare waren in de laatste levensfase.

* De bovenstaande cijfers zijn afkomstig uit een onderzoek van TNS Nipo (2008) dat heeft plaatsgevonden in Midden-Holland en kan als representatief voor Nederland beschouwd worden.

<< Vorige pagina