Nieuwsbrief februari 2024

22 jan 2024 Landelijk

Van de voorzitter

Na een drukke en volle maar mooie decembermaand is dit weer de eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar. Het is al weer bijna februari en de dagen worden al weer langer. Ik denk dat u dat niet erg vind, want er waren dagen bij dat het bijna niet licht werd. Een nieuw jaar , een nieuw begin,  uitkijken naar de lente, de zomer. Het zal ons allemaal weer goed doen. Als je een tuin of een balkon hebt, dan met lekker weer een “bakkie doen” buiten. Hoe fijn kan dat zijn .
En dan lees ik in Lucas 19 vers 5: “ Vandaag moet ik (Jezus) in jouw huis, in jouw tuin verblijven. Dat is toch prachtig, maar bij veel mensen komt Jezus niet thuis. Ja bij Martha ,Maria en Lazarus. Bij het zieke dochtertje van Jaïrus en bij de tollenaar Zacheüs. En wees eerlijk, ook wij zouden Jezus wel in ons huis willen  ontvangen. Een  aanraking van hemzelf, een speciaal woordje of een handtekening van de meester. Wees dan niet teleurgesteld dat Hij niet bij jou binnen komt. Misschien gaat Hij jouw deur voorbij omdat anderen hem harder nodig hebben. Of misschien zag je het niet dat Hij bij jou binnenkeek toen Hij voorbij ging. Het is in ieder geval goed om te weten dat Jezus in de buurt is, dat wij altijd kunnen vragen of Hij met ons mee wil gaan, waar dat ook is. Het is ook  fijn als u onze middagen weer bezoekt.
Straks de jaarvergadering en elke maand een middag waar we naar uit kunnen zien. Wij als bestuur vinden het fijn u daar te ontmoeten.
Een goede maand toegewenst.
Gerrit v.d. Lugt  

Onze zieken
Wij denken aan onze zieken.  We weten dat er bij verschillende leden veel verdriet is omdat een partner of iemand anders in de familie of vriendenkring  heel erg ziek is en thuis of in het ziekenhuis of verpleeghuis verblijft
We bidden voor kracht en sterkte om hier mee om te kunnen gaan.

Nieuwe Leden
Wij zijn blij om weer drie nieuwe leden te mogen verwelkomen. Een hartelijk welkom aan Mevr. Mien Keijzer-Ottevanger en het echtpaar Luc en Ina Doorduin. We hopen dat we u vaak op onze middagen mogen begroeten. Van harte welkom !

Jaarvergadering 20 februari Aanvang 14.30 uur.
De agenda van de jaarvergadering vindt u elders in de nieuwsbrief
Daarna  een lezing van dhr. v.d. Bos over “ Baggergoud”
We beginnen deze middag met de jaarvergadering.
Nadat we het reilen en zeilen van onze vereniging hebben besproken gaan we luisteren naar dhr. Daniël v.d. Bos. Hij heeft in het boek Baggergoud het waar gebeurde verhaal beschreven .
Als in 1946 bij het uitdiepen van de vaargeul in de Nieuwe Waterweg bij Vlaardingen goud wordt opgebaggerd, wordt Nederland met een schok wakker. Wat was de geheime missie van de Loodsboot 19 tijdens de eerste twee oorlogsdagen? Van wie is dat goud, dat al die jaren sluimerde op de rivierbodem? Dit is het waargebeurde verhaal over een ramp, die veel Maassluise gezinnen in rouw dompelde. Een goudstaaf raakt voor altijd zoek in Antwerpen. Waren de betrokkenen goed of fout in de oorlog? Het recht krijgt zijn loop, celdeuren worden gesloten, maar de goudkoorts gaat niet liggen.
Nieuwsgierig
geworden? Kom luisteren dinsdagmiddag 20 februari.
Ook niet leden van harte welkom!

Prijzen in de Prinsenhof verhoogd
Per 1 januari zijn de prijzen in de Prinsenhof verhoogd
De bezoekersbijdrage is nu € 0,60 en de koffie/thee kost nu € 0,85. Wij vragen u  daarom om op de ledenmiddag het “Koffiemandje “ niet te vergeten.
Nu we het toch over prijsverhogingen hebben, op de agenda  van de jaarvergadering komt ook een voorstel voor contributie verhoging. De afgelopen tien jaar hebben we geen contributie verhoging voorgesteld maar dat gaan we nu wel doen, en wel om de volgende reden. Zoals u weet moeten wij aan het hoofdkantoor altijd een contributie afdracht doen, waar dus het kantoor en de mensen die daar werken van betaald moeten worden. De mensen die daar werken zorgen voor de belangenbehartiging van de PCOB leden,  als er in Den Haag iets wordt voorgesteld en wat in het nadeel is van de senioren, zijn dat de mensen  die aan de bel trekken. Heel belangrijk  dat dit allemaal kan gebeuren. Omdat alles duurder is geworden denk aan de lonen, de huisvestigngskosten gaat de afdracht omhoog, wij moeten  volgend jaar meer afdragen. Om toch nog wat geld over te houden om onze middagen te kunnen organiseren willen we op de ledenvergadering voorstellen om met ingang van 1 -1-2025 de contributie te verhogen.
Voor een leefverband was € 55,00 ( afdracht naar hoofdkantoor€  42.00) naar € 60,00
1 persoon was € 34,00( afdracht naar hoofdkantoor € 21,00) naar € 37,50.

En nu we het toch over geld hebben
Het is weer tijd om de contributie te betalen voor 2024.
Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen?
 U maakt de penningmeester heel erg blij.

=====================================================================

Contributie 2024 lidmaatschap PCOB graag overmaken voor 1 maart 2024

Voor een echtpaar € 55,00
Voor 1 persoon € 34,00

Naar NL 97 RABO 0149  1870  25 t.n.v. PCOB Maasdijk

=======================================================================

Uitnodiging

voor de jaarvergadering van de PCOB afdeling Maasdijk
Deze jaarvergadering wordt gehouden op
dinsdag 20 februari 2024

Plaats: De Prinsenhof  in Maasdijk Tijd: 14.30  uur
U wordt verwelkomd met koffie / thee.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter                                                                                                           
  1. Jaarverslag 2023 beeld
  2. Verslag jaarvergadering februari 2023    
  1.  

     4 Financieel verslag 2023 ( wordt ter plaatse uitgereikt)

  1. Verslag van de kascontrolecommissie Arie van Geest en Ton Hendrix   

      6   Benoeming nieuw lid van de kascontrolecommissie:

      7   Voorstel contributie verhoging 

  1. Pauze met een kopje koffie of thee                                                 
  2. Dhr. v.d. Bos met de lezing over “Baggergoud” een waar gebeurt verhaal 

     10 Mededelingen / Rondvraag  

  1. Afsluiting

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden