Nieuwsbrief 6-2021

16 feb 2021 Landelijk

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief onder meer antwoord op de vraag wat de PCOB voor u kan betekenen.

Hulp nodig? Trek op tijd aan de bel!
In Seniorennieuws las u op pagina 16 een mooi voorbeeld van de ondersteuning die Hulpen bij belastingaangifte (HUBA’s) en Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) kunnen bieden. Toch begint bijna ieder probleem dat zij oplossen met de vraag van een lid: “Ik kom er niet uit, kun je me helpen?” Niemand hoeft zich ervoor te schamen dat hij ergens niet uitkomt. Een paar voorbeelden: Je komt er pas na verloop van tijd achter dat je te veel pensioen hebt ontvangen omdat het pensioenfonds verkeerd is omgegaan met het bericht dat uw partner is overleden. Het komt zelden voor, maar als het gebeurt heb je een probleem en het is lastige stap om de telefoon te pakken. Om hulp vragen is vaak een te groot woord om te gebruiken. Een handje helpen of een duwtje in de rug is vaak al voldoende.

Een ander voorbeeld: zoals meer leden wist je niet dat je de nota’s van het CAK kunt declareren bij Zorg en Zekerheid, mits je de juiste verzekering hebt. De verrassing is groot als je erachter komt dat je een nota van drie jaar geleden nog in kunt dienen. Maar wat doe je wanneer je die nota niet hebt bewaard en je ook de betaaldatum niet kunt achterhalen? Gewoon de telefoon pakken en de situatie voorleggen aan een VOA of HUBA.

Wanneer HUBA’s en VOA’s u niet zelf kunnen helpen, dan weten zij wel naar wie zij u door moeten verwijzen. Dat kan een andere vrijwilligersorganisatie zijn of een professionele instelling. Afgezien van de ouderenorganisaties zijn er in Alphen volop ‘hulptroepen’. Denk bijvoorbeeld aan het Gilde, Stichting Geldzorg en de Papierwinkel.

 Gratis, bestaat dat?
Op verschillende plekken kunt u lezen wat de kosten zijn wanneer u een beroep doet op een HUBA-hulp bij de aangifte of een uitzoekklus. De HUBA’s en VOA’s van de PCOB hanteren het principe dat de tijd en energie die zij in een klus stoppen gratis is. Je wordt er toch alleen maar blij van als je niet alleen naar elkaar om kunt zien, maar ook elkaar kunt helpen? Wanneer een HUBA kosten voor u maakt, denk bijvoorbeeld aan reiskosten, dan mag hij/zij deze kosten in rekening brengen. Het maximumbedrag is € 12,00.

Wilt u toch uw waardering voor dit vrijwilligerswerk tot uitdrukking brengen, dan kan een gift aan de PCOB Alphen aan den Rijn (NL62 RABO 0128 5352 88), met als vermelding ‘Voor Lief en Leed’, een goed alternatief zijn.

Op de landelijke website www.kbo-pcob.nl/vereniging/belastinghulp/ kunt u onder meer lezen: ‘Afhankelijk van de lokale afspraken kan de belastinginvuller een kleine onkostenvergoeding vragen. Rekent u op € 10 – € 20.’  

Bij de ‘Veel gestelde vragen’ op de website van de KBO Zuid-Holland (www.kbozuidholland.nl/) staat onder meer: Moet de gebruiker betalen voor hulp bij de belastingaangifte? Antwoord: De kosten van de belastingservice worden betaald door de KBO en PCOB in Zuid-Holland.

De gebruiker betaalt alleen de kosten die de belastinghulp specifiek voor de
aanvrager maakt, zoals reiskosten, kopieerkosten etc. De belastinginvuller mag
maximaal € 12,00 vragen aan de gebruiker.

Deze aanpak sluit naadloos aan bij de aanpak van de PCOB Alphen aan den Rijn.

Herindicatie Hulp bij het huishouden
In de vorige Nieuwsbrief stond informatie over de herindicatie voor Hulp bij het huishouden. Voor veel leden is dit een belangrijk onderwerp, belangrijk genoeg om nog een aspect extra te belichten. In de informatie staat onder meer dat degene die het gesprek aangaat met een medewerker van Participe (de indicatiesteller) iemand mag vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Het is goed om te weten dat dit bijvoorbeeld een Vrijwillige Onafhankelijke Clientondersteuner kan zijn. Deze clientondersteuner is op de hoogte met de regelgeving van de gemeente Alphen aan den Rijn. Hij of zij bereidt met u het gesprek voor en heeft het voordeel dat dit gesprek vaak op dezelfde manier verloopt. Tijdens het gesprek zorgt de clientondersteuner ervoor dat al uw vragen aan bod komen en beantwoord worden. Wanneer de indicatiesteller vaktaal gebruikt die voor u onbekend is, zorgt de clientondersteuner dat er duidelijke termen worden gebruikt. Na afloop van het gesprek wil de ondersteuner graag weten of u nog vragen heeft. Twee horen immers meer dan één en het gebeurt immers nog wel eens dat het verloop van het gesprek spannend is en niet alle informatie over komt.

Ondersteuning van een Onafhankelijk Clientondersteuner is alleen mogelijk wanneer de indicatiesteller bij u langskomt. Wanneer het gesprek telefonisch gedaan wordt kan een ondersteuner geen rol spelen, maar ook daarvoor is een creatieve oplossing gevonden.

Wilt u, ook voor andere situaties dan de herindicatie, een clientondersteuner inschakelen? Bel dan met MEE:  088 – 775 2000.  Aan deze ondersteuning zijn geen kosten verbonden!

Waarschuwing van de GGD
De GGD waarschuwt voor criminelen die zich via de telefoon voordoen als werknemer van de GGD en ouderen aan huis willen vaccineren. Dat klopt niet. De GGD neemt zelf telefonisch geen contact op en komt ook niet bij mensen thuis om te vaccineren. Bovendien hoef je nooit te betalen voor een coronavaccin. Twijfel? Krijgt u een telefoontje en vertrouwt u het niet? Neem dan contact op met het landelijke nummer van de GGD via 0800 – 1351 (dagelijks van 08.00 – 20.00 uur).   Bron: GGD

Lokale waarschuwing
Heeft er bij u al een vriendelijke en welbespraakte jongeman aangebeld met de vraag of u iets over heeft voor de Voedselbank in Alphen aan den Rijn? Het lijkt te gaan om een goed doel en als je hem hiervoor geld wilt geven reageert hij gelijk dat hij geen contant geld aan mag nemen. Even komt hij betrouwbaar over, maar als hij vraagt om te pinnen gaan er hopelijk toch bellen rinkelen. Hij vindt het prima als je een bedrag overmaakt naar een landelijk Armenfonds o.i.d. en weet de naam van de website uit zijn hoofd.

Wie de moeite neemt om navraag te doen bij de Voedselbank krijgt te horen dat deze organisatie nooit langs de deuren gaat. Het advies van de Voedselbank is dan ook: “Bel de Politie en doneer geen euro.”

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden