Zorgen over koopkracht vijftigers en zestigers

9 jun 2021 Landelijk

Veel aankomend gepensioneerden zijn mogelijk niet goed voorbereid op hun financiële oude dag. Uit onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat zij financieel kwetsbaarder zijn dan de leeftijdsgroepen boven hen. Directeur Marcel Sturkenboom: ‘We moeten alles op alles zetten dat er geen verloren generatie dreigt te ontstaan. Meer perspectief en ondersteuning is hard nodig voor jonge senioren zonder baan en zonder vermogen.”

De financiële koopkracht van senioren verschilt aanzienlijk, zo blijkt uit onderzoek onder het Nationaal Seniorenpanel in opdracht van KBO-PCOB.

De senior zónder eigen vermogen:

  • heeft vaker schulden
  • moet meer op zijn of haar uitgaven letten
  • ligt ruim twee keer zo vaak wakker over de financiële situatie
  • heeft minder vaak een aanvullend pensioen
  • het eventuele pensioen ligt gemiddeld lager dan de senioren mét eigen vermogen
  • staat drie keer zo vaak rood op de bankrekening
  • ziet drie keer zoveel af van een artsenbezoek vanwege de kosten

De groep senioren die nog niet met pensioen zijn, staat er financieel slechter voor dan de oudere groepen.

  • 16% komt in de problemen als een onverwachte belastingaanslag van 400 euro binnen twee weken betaald moet worden
  • 14% van de niet-gepensioneerden heeft het afgelopen jaar afgezien van een doktersbezoek vanwege de kosten
  • 21% ligt ´s nachts wakker van hun huidige en toekomstige financiële situatie

Directeur Marcel Sturkenboom: “De laatste jaren pensioenopbouw zijn bepalend voor hoe financieel weerbaar je bent voor je oude dag. Door pech kun je niet altijd vermogen opbouwen: denk aan werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, scheiding of mantelzorg. Dit kan als gevolg hebben dat je op latere leeftijd je huishoud- en zorgkosten niet meer kan betalen en niet meer volop kan meedoen met onze samenleving. KBO-PCOB wil dat leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt wordt aangepakt, zodat we het talent van senioren volop blijven inzetten. We moeten daarnaast een stevig vangnet spannen tegen armoede en schadelijke regelingen zoals de kostendelersnorm afschaffen.”

Het onderzoek is gehouden onder 1.474 Nederlandse senioren.

Lees hier de samenvatting van het koopkrachtonderzoek

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden