Belastingzaken 2022/2023

25 nov 2022 Hoogeveen

Hoewel de precieze cijfers nog niet bekend zijn, toch even een indicatie van de te verwachten AOW-bedragen in 2023:

Per maand    2022        verwacht 2023    verschil

Alleenstaand:

bruto      € 1.261,52        € 1.389,56        €  128,04

Gehuwd/samenwonend beiden AOW p.p:

bruto      €    863,88        €    951,56        €    87,68

Gehuwd/samenwonend 1 x volledig AOW:

bruto      € 1.625,49        € 1.790,48        €  164,99

Gehuwd/samenwonend 10% verlaagd 1 x AOW

bruto      € 1.559,50        € 1.717,79        €  158,29

Let wel: dit zijn de verwachte bedragen.

In de volgende Nieuwsbrief zal ik ingaan op de aftrekbare zorgkosten, ik beperk me nu tot de aftrekbare giften in 2023.

1 – Contante giften (geld) zijn vanaf 2021 NIET meer aftrekbaar. Alleen dus schriftelijke overboekingen die gestaafd worden door bankafschriften.

2 – Giften kunnen gegeven worden aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI of aan een steunstichting SBBI (sociaal belang behartigende instelling sport en muziek), die geregistreerd staan in het registratieregister van de Belastingdienst met een registratienummer. U kunt deze opzoeken in het programma ‘ANBI opzoeken’ van de Belastingdienst.

3 – U kunt gewone giften of periodieke giften geven. Bij gewone giften is 1% van uw totale drempelinkomen (box 1 en 3 zonder de persoonsgebonden aftrek) NIET aftrekbaar (minimum € 60,00). Denk er om dat dit geldt voor úw inkomen én uw eventuele partner. Als het mogelijk is voor u om een periodieke gift te geven (vijf jaar minimaal achtereen) is het volledige bedrag AFTREKBAAR zonder beperkingen qua bedrag. Met name wordt in dit geval de nadruk gelegd op kerkelijke giften. Wilt u daarover meer weten, dan kunt u dat vragen aan uw belastinginvuller of eventueel telefonisch aan ondergetekende. Bedragen geschonken aan culturele ANBI’s worden door de Belastingdienst verhoogd met 25% tot een maximum van € 1250,00.

4 – Het bovenstaande wordt nu onder uw aandacht gebracht omdat u nog in dit jaar (2022) kunt beslissen over wat u volgend jaar (2023) zou willen doen (periodiek of gewoon). Periodieke giften moeten worden vastgelegd in een overeenkomst van de schenker en de ontvangende instantie, via in te vullen formulieren. Mocht in de loop van die vijf jaar, waarin de periodieke gift is vastgelegd, een verandering van inkomen zijn die dit onmogelijk maakt, dan kan de periodieke overeenkomst vervallen en overgaan in een gewone gift. Periodiek geldt de aftrek dan uitsluitend voor de jaren waarin volledig betaald is.

John Schouten (06-53973395)

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden