Wisseling van voorzitter

22 feb 2021 Leeuwarden

Een enthousiaste PCOB-er draagt het voorzitterschap over

Jeanet Dijkema-Reinders:
“Na een mooie periode van 13,5 jaar heb ik op 22 februari jl. het voorzitterschap overgedragen aan de nieuwe voorzitter Gerrit Krol. Dat zal bij hem zeker in vertrouwde handen zijn. Zodra we weer als groep mogen vergaderen willen we in een uitgestelde Jaarvergadering deze overdracht een feestelijk tintje geven en kunt u persoonlijk kennis maken met de nieuwe voorzitter.”

Bestuur:
Jeanet Dijkema-Reinders namens het bestuur bedankt voor al haar inzet in de afgelopen veertien jaar als voorzitter van de afdeling. In de eerstvolgende nieuwsbrief – maart 2021 is hier eveneens aandacht voor en op onze eerstvolgende fysieke ledenvergadering zal hiervoor ook aandacht zijn. Jeanet je blijft in het bestuur en gaat ‘Lief en Leed’ doen. De wisseling van de functie is ondersteund met een bon en bloemen. Nogmaals dank.

Gerrit Krol:
“Tijdens de bestuursvergadering jl. vergaderden we voor de tweede keer op afstand via de digitale snelweg (online). Dat is niet alledaags en wennen, maar in deze tijd van corona, inclusief de daarmee gepaard gaande (sociale) beperkingen, een prima hulpmiddel.

Lief en Leed
Het was voor Jeanet Dijkema de laatste vergadering in haar functie als voorzitter. Bijna 14 jaar heeft zij leiding gegeven aan de PCOB-afdeling Leeuwarden. Voorwaar geen kleinigheid: bestuursvergaderingen, maandelijkse ledenbijeenkomsten in de Kurioskerk, contacten onderhouden met allerlei maatschappelijke organisaties, contacten met lokale overheden, enz. enz. Kortom een veelvoud aan taken. Ze heeft dat gedaan op een geheel eigen wijze: rustig, weloverwogen, met veel aandacht voor alles en iedereen, maar vooral duidelijk en respectvol. Typisch Jeanet Dijkema! Daarvoor zijn we haar veel dank verschuldigd. Jeanet zeer veel dank voor dat alles. We hoeven haar niet te missen als bestuurslid, want gelukkig blijft ze als coördinator Lief en Leed betrokken bij onze afdeling, als opvolgster van Betsy Nieuwhof.”

op afstand via de digitale snelweg

Ik heb er zin in
“Het voorgaande betekent dat ik vanaf 22 februari jl. zal gaan optreden als uw nieuwe voorzitter, zonder het door mij veel gebruikte woord beoogd, op basis van een besluit van het bestuur. Ik zie er naar uit dat samen te doen met bestuur en leden met als doel belangenbehartiging en het organiseren van o.a. gezellige activiteiten.”

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden