“Wisseling van de wacht” – in dit geval van voorzitter!

28 apr 2024 Wezep

De ledenbijeenkomst op woensdag 17 april j.l. was de laatste ledenbijeenkomst van het seizoen. Voorzitter, Jan Duinkerken, kan een groot aantal leden verwelkomen. Na het lezen van een Bijbelgedeelte uit Hebreeën 10 gaat hij ons voor in gebed en antwoorden de aanwezigen met het zingen van Psalm 87.

De pauze verloopt deze middag anders dan anders, want Jan Duinkerken draagt de voorzittershamer over aan Evie Boer. Maar niet voordat Dien Kaldeway-Hartman Jan heeft toegesproken; ze bedankt hem hartelijk voor de acht jaren waarin hij zich heeft ingezet op zijn eigen bescheiden en betrokken manier voor de PCOB in het algemeen en voor onze afdeling in het bijzonder. 
Deze dank wordt ondersteund met een tegoedbon van ‘De Zeuven Heuvels’ en een bloemetje voor op zijn balkon. Daarna overhandigt Jan daadwerkelijk de voorzittershamer aan Evie Boer.
Evie bedankt Jan en de PCOB voor het vertrouwen dat er in haar is gesteld en hoopt met veel plezier deze nieuwe taak te vervullen, samen met alle bestuursleden.

Aan het eind van de bijeenkomst zingen de aanwezigen Lied 21: 1, 3 en 7 en sluit de (nieuwe) voorzitter de vergadering.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden