Wie zijn wij

24 jan 2023 Leeuwarden

“Samen sterker voor senioren in Nederland”
De PCOB-afdeling Leeuwarden stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Leeuwarden in de meest uitgebreide zin te behartigen.

KBO-PCOB is met meer dan 200.000 leden de grootste seniorenorganisatie in Nederland. Wij zetten ons in voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. KBO-PCOB draagt bij aan een krachtige positie van senioren en maakt zich daar sterk voor, zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Onze activiteiten richten zich op thema’s als zorg en wonen, veiligheid, digitalisering, koopkracht en zingeving. KBO-PCOB biedt haar leden ondersteuning, ontmoeting, belangenbehartiging en diverse ledenvoordelen. De KBO-PCOB voor senioren van vandaag en morgen waar het draait om jou, om de leden. Ook PCOB lid worden? Een lidmaatschap van de PCOB-afdeling Leeuwarden? Dat kan voor € 35,- per jaar. Inclusief 10 nummers van het Magazine KBO-PCOB. Meer voordelen en informatie over de PCOB en KBO-PCOB kun je vinden op pcob.nl/afdelingen/leeuwarden en kbo-pcob.nl  Voor senioren van vandaag en morgen.

Voorzitter/ Secreatris
Gerrit Krol
M 06 22 24 71 02
gerritkrol@kpnmail.nl

Penningmeester
Henk Halma
T
 058-2136956
henk.halma@gmail.com

Ledenadministrateur
Jan de Vries
T
 058-2139792
jhdevrieswiarda@gmail.com

Lief- en Leedcoördinatie 
Jeanet Dijkema-Reinders
T
 058-2660168
jeanet.dijkema-reinders@outlook.com

Algemeen lid
Anne Sjoerd Bakker
T
058-21330577
asbakker5@hotmail.com 

 

20230203hh

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden