Wie zijn wij

1 apr 2024 Bennekom

Wie zijn wij?

De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) afd. Bennekom is opgericht in 1985. Als PCOB stellen wij ons ten doel de geestelijke en materiële belangen van zowel ouderen in het algemeen, als die van onze leden in het bijzonder, op de meest doeltreffende wijze en in de meest uitgebreide zin te behartigen. Uitgangspunt is de Bijbel als Gods woord.

De daaruit voortvloeiende kernbegrippen en christelijk geïnspireerde normen en waarden vormen de basis voor het denken en handelen van onze afdeling.

 

 

Activiteiten

Onze afdeling organiseert regelmatig bijeenkomsten en activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en voorlichting. We doen dit alleen of samen met de ANBO, KBO en SWO. Maandelijks staan deze vermeld in onze Nieuwsbrief. Het organiseren van activiteiten vinden wij belangrijk, want bij veel ouder wordende mensen slaat ook de eenzaamheid vaak toe.

Naast deze bijeenkomsten zijn PCOB-leden ook actief in het bezoeken van leden. Zo worden leden die 80, 85 of 90 jaar worden, bezocht met een bloemetje. En leden vanaf 90 jaar worden ieder jaar bezocht.

Wilt u zich ook actief inzetten?

De PCOB afd. Bennekom is altijd op zoek naar nieuwe leden. We zoeken senioren die ons werk willen ondersteunen, die actief mee willen werken aan hun en onze toekomst en die oog hebben voor ouderen die het minder getroffen hebben.

Ouder worden betekent soms eenzaamheid, een slechte gezondheid, een kwetsbare financiële positie en/of de regie over het leven verliezen. Ook deze groep vraagt aandacht. Omzien naar elkaar staat hoog in het vaandel bij ons als PCOB afd. Bennekom.

Wij ontplooien daarom veel activiteiten. Doet u mee? Neemt u gerust contact op met onze secretaris voor een informatiepakket of om u aan te melden. 

Wat biedt de PCOB afd. Bennekom u?

Als u lid wordt van de PCOB, dan kunt u zowel landelijk als lokaal gebruik maken van een aantal voordelen, te weten:

  • Magazine van PCOB

Leden ontvangen 8 maal per jaar gratis het Magazine van PCOB (voorheen Perspectief). Het blad biedt veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, beleidsmatige onderwerpen, reizen, cultuur en vrije tijd. Een proefnummer is op te vragen bij onze secretaris.

  • Nieuwsbrief afd. Bennekom

Tegelijk met het Magazine van PCOB ontvangt u 8 maal per jaar onze Nieuwsbrief met actuele informatie over zaken die ons als senioren in Bennekom aangaan. Ook vindt u daarin onze activiteiten met de wijze waarop u zich o.a. voor excursies kunt aanmelden.
Op deze website zijn de nieuwsbrieven digitaal te lezen.

  • Invullen belastingaangifte

Veel PCOB-ers helpen 65-plussers met het invullen van hun belastingformulier. In onze afdeling zijn ook invullers actief. Kijk daarvoor op deze website onder het kopje Belastingaangifte

  • PCOB-reizen

De PCOB biedt zijn leden ieder jaar weer een reisprogramma aan met interessante voordelen. Vooral bootreizen zijn bij PCOB-ers in trek, maar ook worden reizen aangeboden naar o.a. Zuid-Afrika en Indonesië. Kijk voor meer informatie op de voordelenpagina van PCOB (PCOB voordeel).

  • Ledenpas PCOB

Ieder lid van de PCOB krijgt een ledenpas. Met deze pas kunt u veel voordeel behalen. In het Magazine van PCOB staan maandelijks artikelen die aangeboden worden via deze ledenpas.

  • Voordeel op zorgverzekering

Aan het einde van het jaar is het goed om te kijken of uw huidige polis van de zorgverzekering nog bij u past. Misschien overweegt u een ander pakket, of wilt u zelfs overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Overstappen kan tot 31 december. Speciaal voor leden heeft de PCOB aantrekkelijke kortingen bedongen bij de volgende zorgverzekeraars: De Friesland, OHRA, Pro Life, Salland, Univé, VGZ en bij Zorg & Zekerheid. Op de landelijke site van de PCOB vindt u logo’s van de verzekeraars. Als u daarop klikt, kunt u de aanbiedingen bekijken.

  • Brede betrokkenheid

Als PCOB afd. Bennekom proberen we ook lokaal het overheidsbeleid positief te beïnvloeden en houden we een vinger aan de pols. Samenwerking met andere ouderenbonden en participatie in de COSBO (Centraal Overleg Samenwerkende Bonden voor Ouderen) brengt ons regelmatig in overleg met de Gemeente Ede. Dan gaat het bijvoorbeeld over vervoer, wonen, de WMO, zorg en veiligheid in onze omgeving.

Contributie

De contributie bedraagt € 49,00 voor leefverbanden en € 31,00 voor individuele leden.

Ons bankrekeningnummer is: NL64 RABO 0307 0800 48 ten name van PCOB afd. Bennekom te Bennekom.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzeggen kan jaarlijks vóór 1 december.

Plaatselijk kunt u zich opgeven bij onze ledenadministrateur dhr. Herman Korblet.

 

Statuten en huishoudelijk reglement

In de afgelopen jaren is er veel mis gegaan op het gebied van bestuur en toezicht in de semipublieke sector. Naar aanleiding daarvan zijn er al in 2013 aanbevelingen gedaan tot verbetering van wetgeving. Dat heeft geleid tot de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) die per 1 juli 2021 is ingegaan. Per die datum veranderen de wettelijke regels voor onder andere verenigingen. De essentie van de nieuwe wet is het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht en het stimuleren van professionalisering.

Verdere informatie over de Landelijke PCOB vindt u HIER

 

 

Stichting COSBO-Ede

PCOB Bennekom participeert in COSBO-Ede om samen met PCOB Ede-Lunteren en
KBO Ede-Bennekom de collectieve belangen van senioren in gemeente Ede te behartigen.
De afkorting COSBO staat voor Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden van Ouderen.

Meer informatie vindt u op de COSBO website 

 

<< MENU Bennekom

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden