Wie we zijn en wat we doen:

22 aug 2022 Zeewolde

De  PCOB wil vanuit het Christelijk Sociaal gedachtengoed werken aan een volwaardige plaats voor senioren in de samenleving.

De PCOB afd. Zeewolde organiseert maandelijkse bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en om er wijzer van te worden. Ook worden er regelmatig fietstochten, busreizen, koersbalwedstrijden en spelmiddagen gehouden.

Kortom:

 • Samen zorgen we ervoor dat senioren deel kunnen blijven uitmaken van de samenleving.
 • We oefenen invloed uit op de politiek om de belangen van senioren te dienen.
 • U bent welkom om leeftijdgenoten te ontmoeten en mee te doen aan allerlei activiteiten.

Informatieverstrekking

PCOB afd. Zeewolde bezorgt zesmaal per jaar het eigen ledenblad “Bijklanken” en het landelijk magazine

Lokale belangenbehartiging

Het bestuur van de PCOB Zeewolde is alert als het gaat om maatschappelijke ontwikkelingen zoals veranderingen in het ouderenbeleid van de (lokale) overheid. Daartoe houdt de PCOB samen met de anders bonden en de 55+ raad voortdurend contact.

De PCOB Zeewolde zet zich in om:

 • Wonen voor ouderen mogelijk te maken, zoals uitbreiding van de Sfinx.
 • Welzijnsvoorzieningen zo goede mogelijk te bewaren en uit te breiden.
 • Vervoer en mobiliteit te waarborgen
 • Korting bij winkels en bedrijven.
 • Korting op zorgverzekering
 • Verzorgen van uw belastingaangifte
 • Exclusieve ledenkortingen bij www.kbo-pcob-voordeel.nl.
 • Bezoek door contactpersonen
 • Elke dinsdagmiddag spellenmiddag

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden