Welzijn Barneveld Senioren.

20 jan 2021 Voorthuizen

Welzijn Barneveld Senioren

Kijkt u ook eens naar de website van Welzijn Barneveld Senioren: www.welzijnbarneveld.nl.

Ook daar is veel informatie, voorlichting en een ruime dienstverlening beschikbaar.

Onder andere:

Automaatje: een dienstverlening om vervoer mogelijk te maken voor mensen die geen auto hebben, en voor wie het openbaar vervoer of taxi een probleem is.

Plusbus, Belastinghulp, Klusserij enz,

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet