WEL EN WEE (november)

18 jan 2021 Alkmaar-Heiloo

Editie: november 2020

Overleden
Mevrouw G.Y. Veenstra-Meindersma, Hof van Luxemburg
103, 1825 TD Alkmaar
Mevrouw A. Zuidenga-Geertsma, Mesdaglaan 39, 1816 VA
Alkmaar

Bestuur en leden betuigen hun hartelijke deelneming aan de
nabestaanden.

Alkmaar, 15-10-2020
JS

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden