WEL EN WEE (november)

18 jan 2021 Alkmaar-Heiloo

Editie: november 2020

Overleden
Mevrouw G.Y. Veenstra-Meindersma, Hof van Luxemburg
103, 1825 TD Alkmaar
Mevrouw A. Zuidenga-Geertsma, Mesdaglaan 39, 1816 VA
Alkmaar

Bestuur en leden betuigen hun hartelijke deelneming aan de
nabestaanden.

Alkmaar, 15-10-2020
JS

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet