WEL EN WEE (februari)

18 jan 2021 Alkmaar-Heiloo

            Editie: februari 2021

 

In memoriam

De heer M. Bustraan, Prins Bernhardlaan 12, 1862 EM Bergen

De heer G. Karsch, Kennemerstraatweg 79F, 1814 GC Alkmaar

Het bestuur en de leden betuigen de nabestaanden hun medeleven en wensen hen sterkte.

Alkmaar, 13-01-2021

JS

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet