WEL EN WEE Editie: maart 2022

24 feb 2022 Alkmaar-Heiloo

In memoriam
Mevrouw E.W. Brik-De la Beij, Aragonstraat 84, 1827 DJ
Alkmaar
Mevrouw B. van Ommeren-Bruijne, Hof van Luxemburg
262, 1825 TK Alkmaar
Mevrouw D. Eilander-van der Vaart, Pr. Alexanderstraat 25,
K310, 1814 XK Alkmaar
Het bestuur en de leden betuigen de nabestaanden hun
medeleven en wensen hun sterkte.
Verhuisd
Mevrouw U. Barendrecht-Planting is verhuisd van Hof van
Luxemburg 63, 1825 TC Alkmaar naar Herenweg 91, K002,
1829 AC Alkmaar

Alkmaar, 09-02-2022

JS

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet