WEL EN WEE Editie: april 2022

25 mrt 2022 Alkmaar-Heiloo

In memoriam

De heer D. Piersma, Zeglis 200, 1812 PV Alkmaar
Het bestuur en de leden betuigen de nabestaanden hun
medeleven en wensen hen sterkte.

Verhuizingen

Mevrouw J. Ulrich, v.d. Veldelaan 252, 1816 PK Alkmaar
naar Westerhout, Elzenhof 1.20, Van Houtenkade 3, 1814
DE Alkmaar
De heer W.K. Bertram, Marienstein 83, 1852 SH Heiloo is
met onbekende bestemming vertrokken

Nieuwe leden

Mevrouw Y. van de Brakel Visser, Kennemerstraatweg 76,
1815 LC Alkmaar, geb. 13-08-1947, tel. 06-22857180.
Mevrouw W.P.G. Glorie, Piet Heynstraat 41, 1813 SR
Alkmaar, geb. 09-03-1961, tel. 06-15542695
(leefverband met mevrouw M.M. van Keulen)

Wij heten u van harte welkom bij onze afdeling.

Alkmaar, 11-03-2022
JS

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet