WEL EN WEE

10 aug 2022 Alkmaar-Heiloo

Editie: juli/augustus 2022

In memoriam

De heer G. Reurslag, Pr. Alexanderstraat 29, 1814 XL
Alkmaar
Mevrouw C. de Vries-van Leeuwen, Terborchhof 45,
1816 LW Alkmaar

Het bestuur en de leden betuigen de nabestaanden hun
medeleven en wensen hen sterkte.

Alkmaar, 18-06-2022
JS

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden