WEL EN WEE

1 dec 2021 Alkmaar-Heiloo

Editie: december 2021/januari 2022

Overleden
De heer A. Boomker, Van Beyerenstraat 7, 1816 HA
Alkmaar
Wij wensen de nabestaanden van harte sterkte bij dit verlies.

Nieuwe leden
De heer D.J. Voet en mevrouw A. Voet-Bosker, woonachtig
Johan Huizingastraat 5, 1827 ND Alkmaar.
Zij zijn overgekomen van de afdeling Dijk en Waard.
Hartelijk welkom bij onze afdeling.

Alkmaar, 16-11-2021
JS

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet