WEL EN WEE

25 sep 2021 Alkmaar-Heiloo

Editie: oktober 2021

In memoriam
Mevrouw M.M.G. Wieche-Klaver, Stationsweg 92, 1852 LN
Heiloo

Het bestuur en de leden betuigen de nabestaanden hun medeleven
en wensen hen sterkte.

Verhuizing
De heer H.J. van der Hilst, Plevierstraat 86, 1826 HZ Alkmaar is
verhuisd naar Oude Trambaan 18, 1821 BB Alkmaar

Alkmaar, 17-09-2021
JS

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet