WEL EN WEE

28 aug 2021 Alkmaar-Heiloo

Editie: september 2021

In memoriam
Mevr. E. Oden, Maasstraat 673, 1823 XW Alkmaar.

Het bestuur en de leden betuigen de nabestaanden hun
medeleven en wensen hen sterkte.

Alkmaar, 11-08-2021
JS

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet