WEL EN WEE

6 jul 2021 Alkmaar-Heiloo

Editie: juli/augustus 2021

In memoriam
Mevr. Ch. Veenstra, L. Bramerstraat 18 te 1816 TR Alkmaar
Mevr. C.M. Dekker-van Dijk, Kalmanstraat 10 te 1817 HX
Alkmaar
Het bestuur en de leden betuigen de nabestaanden hun
medeleven en wensen hen sterkte.
Verhuizingen
Mevr. C.A. Schreiber-Nuis is verhuisd van Boswilg 23, 1853
AA Heiloo naar De Cameren, Lage Weide 3, 1906 XA
Limmen

Alkmaar, 15-06-2021

JS

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet