WEL EN WEE

19 apr 2021 Alkmaar-Heiloo

Editie: mei 2021

In memoriam
De heer R. Corbet, Diepenbrocklaan 7, 1817 KL
Alkmaar.
De heer W.D.A. Steenbergen, Heilooërdijk 122, 1814 LS
Alkmaar

Het bestuur en de leden betuigen de nabestaanden hun
medeleven en wensen hen sterkte.

Alkmaar, 07-04-2021
JS

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet