WEL EN WEE

19 apr 2021 Alkmaar-Heiloo

Editie: mei 2021

In memoriam
De heer R. Corbet, Diepenbrocklaan 7, 1817 KL
Alkmaar.
De heer W.D.A. Steenbergen, Heilooërdijk 122, 1814 LS
Alkmaar

Het bestuur en de leden betuigen de nabestaanden hun
medeleven en wensen hen sterkte.

Alkmaar, 07-04-2021
JS

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden