Website PCOB-afdeling Voorthuizen

19 okt 2021 Voorthuizen

Website PCOB-afdeling Voorthuizen

Welkom bij de PCOB-afdeling Voorthuizen.

De PCOB is van en voor senioren die vanuit het protestants-christelijke gedachtegoed opkomen voor de positie van de ouderen in de maatschappij. Niet alleen van de landelijke organisatie, maar juist ook als lokale afdeling met ongeveer 300 leden zijn wij een belangrijke gesprekspartner voor diverse instanties,overheden, overlegorganen en politieke partijen.

We komen op voor de belangen van de ouderen op het gebied van zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit. Op deze website kunt u hierover meer lezen.

Namens het bestuur van de PCOB-Voorthuizen

H. Hofman , secr.

tel. 0342 842039

E-mail: herman.hofman@kpnmail.nl

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet