Website PCOB-afdeling Voorthuizen

17 jan 2023 Voorthuizen

Website PCOB-afdeling Voorthuizen

Welkom bij de PCOB-afdeling Voorthuizen.

De PCOB is van en voor senioren die vanuit het protestants-christelijke gedachtegoed opkomen voor de positie van de ouderen in de maatschappij. Niet alleen van de landelijke organisatie, maar juist ook als lokale afdeling met ongeveer 250 leden zijn wij een belangrijke gesprekspartner voor diverse instanties, overheden, overlegorganen en politieke partijen.

We komen op voor de belangen van de ouderen op het gebied van zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit. Op deze website kunt u hierover meer lezen.

Namens het bestuur van de PCOB-Voorthuizen

H. Hofman , secr.

tel. 0342 842039

E-mail: herman.hofman@kpnmail.nl

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden