Wat is er voor u in Kampen

2 okt 2023 Kampen

Valpreventie

De Gemeente Kampen ontvangt van de landelijke overheid een subsidiebedrag van € 166.485,00 om in te zetten voor Valpreventie.  Namen de PCOB en de Cluster Ouderen heb ik in de Adviesraad Sociaal Domein gevraagd hoe dit geld zal worden ingezet. In de volgende vergadering hoop ik een bevredigend antwoord te ontvangen.

Niet alleen valpreventie aanbieden, maar ook de senioren bewust maken van de vele gevolgen van een val is van groot belang!.

“Valongevallen onder ouderen komen vaak voor: jaarlijks komt een derde van de thuiswonende 65-plussers en de helft van de 75-plussers ten val . Ongeveer 80% van de valongevallen vindt plaats in de privésfeer: in en rondom het huis. Een valongeval kan grote gevolgen hebben voor de zelfredzaamheid en leidt in de leeftijdsgroep 65+ vaker dan gemiddeld tot ernstig letsel, zoals hersenletsel of een fractuur . Hierdoor komt een gevallen oudere vaak op de spoedeisende hulp terecht en moet soms (langdurig) in het ziekenhuis worden opgenomen of zelfs in een verpleeginstelling. Dit heeft niet alleen grote impact op de kwaliteit leven van deze ouderen, maar zorgt ook voor hoge (para-) medische kosten. De maatschappelijke impact rond valongevallen is dus al groot, maar verwacht wordt dat de stijging van valincidenten komende jaren verder zal toenemen vanwege de vergrijzing en overheidsbeleid gericht op langer zelfstandig thuis wonen .( citaat uit: Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie, maart 2022)”

Een te lege agenda en behoefte aan sociale contacten?

In de verzorgingstehuizen vinden allerlei activiteiten plaats, waarbij je vaak kosteloos kunt meedoen, ook al woon je niet in een verzorgingstehuis.
Veelal  kun je terecht in de kantine voor creativiteit, zang, koken en bakken, handwerken, spelmiddagen, avondsluitingen, bingo, sjoelen , filmmiddagen, koffiedrinken, etc. Stel u op de hoogte en maak er gebruik van!

Kom erbij Kampen

Ook op deze website en op die van WIJZ Kampen treft je allerlei mogelijkheden aan om niet te vereenzamen.

Alzheimer Trefpunt Kampen

Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Meestal elke eerste maandag van de maand, 19:30-21:30 uur Inloop vanaf 19:00 uur. Kosten:  toegang en koffie gratis.

Vrijwilligerswerk en ons brein

Vrijwilligerswerk is een goede mogelijkheid om aftakeling van het brein tegen te gaan. Een van de mogelijkheden schets ik hier.
Houdt u ervan om samen te zingen met ouderen die in een verpleeghuis wonen? Deze activiteit vindt plaats in Myosotis op de dinsdagmorgen. Men vraagt affiniteit met de doelgroep.
Communicatief vaardig en met respect kunnen omgaan met de bewoners, bezoekers en het personeel.  U werkt samen met een begeleider en andere vrijwilligers om er een mooie en gezellige morgen van te maken. Als vrijwilliger bent u waardevol om te ondersteunen bij de activiteit. Wij zingen geestelijke en Nederlandstalige liedjes.

Theo Kansen

< terug naar Nieuws

< terug naar “Menu Afdeling Kampen

»                                                Info van de landelijke PCOB vindt u hieronder                                                «

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden