Wat gaat de gemeente Leeuwarden doen voor de senioren?

6 apr 2021 Leeuwarden

Nieuwsflits

PCOB-afdeling Leeuwarden
6 april 2021

Samen sterker voor senioren in Nederland

Informatie van het bestuur van de PCOB-afdeling Leeuwarden aan de leden van de PCOB-afdeling Leeuwarden

Stemmen en belangenbehartiging
Wat gaat de gemeente Leeuwarden de komend jaren doen voor de senioren?
Wat kan de PCOB hiervoor in betekenen?
Welke plannen zijn voor ons belangrijk?
Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen voor 2022 – 2026?

Verkiezingsprogramma
Volgend jaar op woensdag 22 maart 2022 zijn er de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de PCOB is het belangrijk onze wensen op tijd aan te geven bij de gemeentelijke politiek. Deze zomer gaan de politieke partijen hun verkiezingsprogramma schrijven. In de verkiezingsprogramma’s staan de plannen voor onze stad en omliggende dorpen.

Wat willen de partijen doen voor ons senioren voor de komende tijd?
Wat is voor onze doelgroep van wezenlijk belang?
Wat vinden wij als KBO-PCOB en PCOB-afdeling Leeuwarden welke onderwerpen belangrijk zijn en zich sterk voor moeten maken?

Welke voorzieningen zijn belangrijk
Heb jij ideeën welke voorzieningen er moeten zijn bijvoorbeeld in jouw woonwijk:

  • Meer of minder stadsbussen. Is de afstand van huis naar de bushalte meer of minder dan 200 m? Welke afstand vind je redelijk? Wil je vervoerd worden met de stadsdienst of met een opstapper die je moet bellen.
  • ‘Rollatorproof’ voetpaden zonder oneffenheden.
  • Veilige fietspaden. Heb je hiervoor ideeën waar die moeten komen.
  • Behoud van de buurtsupermarkt in jouw woonwijk of ben je ook tevreden met een grote supermarkt op enige afstand.
  • Wijkcentra en buurthuizen voor senioren gratis gebruik. Bijvoorbeeld geen huur voor kerkelijke bijeenkomsten.
  • Buurthuizen voor advies van zorg en welzijn
  • Levensloopbestendige woningen
  • Nieuwe appartementen die ook betaalbaar zijn voor de Leeuwarders
  • Passende zorg binnen woonvormen
  • Senior vriendelijke gemeente

Meldpunt
Heb je meer ideeën voor een senior vriendelijke gemeente en heb je een idee of een ervaring van dat kan beter stuur je reactie vóór 1 juni 2021 aan:
Gerrit Krol voorzitter
gerritkrol@kpnmail.nl
M 06 22247102
Je kunt je reactie ook sturen aan pcobleeuwarden@gmail.com

Jouw reactie wordt zeer op prijs gesteld.

Alle aangedragen voorstellen zal het bestuur van PCOB-Leeuwarden beoordelen en indienen bij de besturen van alle politieke partijen in de gemeente Leeuwarden.

Lid worden
Wil je lid worden van KBO of PCOB? Wellicht weet je iemand die lid kan worden. Of weet je iemand die ook interesse heeft in een abonnement op het Magazine van KBO-PCOB? Hoe lid worden? Ga dan naar kbo-pcob.nl/vereniging/lidworden  Bellen kan ook naar Jan de Vries, ledenadministratie van PCOB-afdeling Leeuwarden T 058 2139792.

Lidmaatschap
Een lidmaatschap van de PCOB-afdeling Leeuwarden is jaarlijks € 30,- en € 55,- per individueel/leefverband. Inclusief 10 nummers van het Magazine KBO-PCOB. Leden die geen automatische inning wensen wordt jaarlijks € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Wij maken ons sterk een stevige positie van senioren in de samenleving.

De PCOB is er voor jou
De PCOB-afdeling Leeuwarden stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Leeuwarden in de meest uitgebreide zin te behartigen. De PCOB werkt nauw samen met de KBO-afdeling Leeuwarden en is met de KBO-PCOB met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

Tips en tops
Heb je tips of tops voor de seniorenvereniging PCOB Leeuwarden. Meld het bij één van de bestuursleden of via pcobleeuwarden@gmail.com  We horen graag van je.

De Nieuwsbrief blijft
De Nieuwsbrief PCOB blijf je gewoon op de vaste tijd ontvangen samen met het KBO – PCOB-magazine.

Waarom een nieuwsflits van PCOB-afdeling Leeuwarden?
Voor tussendoor is het wenselijk om een berichtje te sturen aan de leden met een e-mailadres. Vandaar de PCOB-NieuwsFflits.

Website PCOB-Leeuwarden
Klik op pcob.nl/uw-afdeling/leeuwarden  Wanneer je vervolgens doorklikt naar de landelijke KBO-PCOB ontdek je wat er zich op landelijk niveau afspeelt en je leest allerlei artikelen die voor jou interessant kunnen zijn. Je kunt ons ook volgen op facebook PCOB Leeuwarden. Like onze facebookpagina

Contactgevens
Gerrit Krol
Voorzitter

Douwe Wagenaar
Secretaris
denewagenaar@lijbrandt.nl

Website PCOB-afdeling Leeuwarden
pcobleeuwarden@gmail.com
pcob.nl/afdelingen/leeuwarden

Facebook
facebook.com/PCOBLeeuwarden

KBO-PCOB
kbo-pcob.nl

Wonen, welzijn en zorg
Veiligheid
Koopkracht
Digitalisering
Zingeving

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden