Wat biedt de PCOB u?

24 jan 2022 Wierden-Enter

LANDELIJK:

 • Actieve belangenbehartiging op het gebied van inkomen, zorg, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.
 • Beïnvloeding van de politieke besluitvorming.
 • Advies over maatschappelijke vraagstukken door een team van beleidsmedewerkers.
 • Speciaal reisaanbod via PCOB-reizen.
 • Een aantal zorgverzekeringen met aantrekkelijke premies. Zie bij de sites onderaan.
 • Keuring voor het rijbewijs 70+: leden van de PCOB. In onze regio kunt u rechtstreeks een afspraak maken met de arts in Wierden:
  Dokter Oosterhuis Almelosestraat 46a, 7642 GP te Wierden te doen.
  Tel. 0546-571252; in Rijssen: dr. J. Slofstra, Pelmolen 26, 7461 PR Rijssen, tel. 0548-51 30 92.
  Bellen: dagelijks, eventueel inspreken op het antwoordapparaat. Kosten: € 30.00 (niet-leden € 40.00).
  Vooraf moet u een ‘eigen verklaring’ kopen bij het gemeentehuis en deze zelf invullen; de arts vult het geneeskundig onderzoek in.
  Advies: laat uw ogen en/of bril vooraf controleren door de opticien.
  Meebrengen: het lidmaatschapspasje van de PCOB, de eigen verklaring + retourenvelop, een beetje urine (monsterpotje verkrijgbaar bij de apotheek),
  het oude rijbewijs en de medicijnen die men gebruikt (medicijnkaart).
 • KBO-PCOB MAGAZINE maandelijkse magazine
 • Advies. Wanneer u vragen hebt over onderwerpen als wonen, mobiliteit, erfrecht, pensioenen, zorg en verzekeringen kunt u zich laten adviseren door een team van rechtskundige PCOB-medewerkers. Eén telefoontje en zij helpen u op weg: bel de

PLAATSELIJK:

Waarom lid zijn van de PCOB?

De Afdeling Wierden-Enter van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van
Wierden en Enter en omgeving in de meest uitgebreide zin te behartigen.
Wat doen wij?
Het bestuur van de Afdeling organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.
Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.
We zijn meer dan een clubje ouderen, die gezellig maandelijks bij elkaar komt.

Wat biedt de PCOB?

 1. Actieve belangenbehartiging op het gebied van zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit
 2. Door samenwerking met andere bonden, beïnvloeding van de algehele politieke besluitvorming t.a.v. de ouderen
 3. Advisering over en ondersteuning bij maatschappelijke vraagstukken
 4. Een herkenbare meerwaarde door het protestants christelijke uitgangspunt
 5. Informatie, tips en handreikingen via PCOB-publicaties
 6. Tien keer per jaar het gratis ledenblad Perspectief met diverse kortingsacties
 7. Een eigen collectieve zorgverzekering “Pro life” met unieke garanties
 8. Een speciaal reisaanbod via PCOB-Reizen
 9. Lokale en regionale bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en educatie
 10. Een betaalbare contributie: € 31.50 individueel lidmaatschap en € 48 voor een partnerlidmaatschap per jaar.
 11. Elke maand is er een ledenvergadering in het O. C.
  (Het ontmoetingscentrum achter de Geref. Kerk) met evt. informatie over de PCOB en over wat ons ouderen aanspreekt.
 12. Hulp bij de invulling van uw belastingformulier, voor de onkosten, € 15,00
 13. Sporten voor ouderen: op maandagmiddag en dinsdagmorgen is er sporten voor ouderen (leden van ouderenbonden, vertegenwoordigd in Senioren Gemeenschap Wierden) kunnen tegen gereduceerd tarief mee doen. in sporthal ’n Dikken. ma- 15.00 – 16.00 u. 15 min. warming up, daarna alle soorten balsport.  speciaal tarief € 154,oo p. jaar          di.-  09.45 – 11.15 u. 15 min warming up,  daarna naar keuze volleybal en/of badminton.  speciaal tarief € 166,oo p. jaar

Wat kan hulp bij belastingaangifte voor u betekenen?

Een hulp bij belastingaangifte is vooral actief in de maanden januari tot en met april (voor 1 mei moet de belastingaangifte binnen zijn bij de Belastingdienst).
Soms ook in de maanden daarna, maar dan vooral voor de huur- en zorgtoeslag.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de onderstaande personen. Waarbij opgemerkt dat deze speciaal voor de PCOB werken.

dhr. A. Mager, 0546-57 51 50 arendmager@hotmail.com

dhr. H. Boers, 0546-57 34 40 boers.timmer@gmail.com

 

Voor vragen of lid worden bel gerust een van de bestuursleden en ze willen u graag te woord staan.

 • Maandelijks interessante ledenbijeenkomsten (zie jaaroverzicht), vieringen, een jaarlijks (dag)reisje en zomertripjes voor thuisblijvers.
 • Omzien naar elkaar; we hebben een actieve en trouwe bezoekerscommissie. Er wordt aandacht besteed aan jubilea, ziekte en andere bijzondere omstandigheden.
 • Hulp bij administratieve werkzaamheden, bijvoorbeeld het invullen van uw belastingformulier, c.q. –teruggave (T-formulier). Gecertificeerde mensen staan voor u klaar. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris.
 • De PCOB treedt in overleg met de Gemeente Wierden om, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), er zorg voor te dragen dat voor hulpbehoevenden de zorgvoorzieningen gewaarborgd zijn/blijven.


Wij hopen dat het bovenstaande u aanspreekt en dat u zich aanmeldt als nieuw lid van de PCOB (of als inkomend lid van elders) en meedoet in onze afdeling.
U kunt zich aanmelden via de knop ‘ledenvoordeel’ (bovenaan) → ‘wordt lid’ of bij onze secretaris.
Uit oogpunt van een efficiënte ledenadministratie heeft de eerstgenoemde mogelijkheid onze voorkeur.
U bent van harte welkom!
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich richten tot de bovengenoemde personen.

Veiligheid (Speerpunt van de PCOB)
Een onbestemd of onveilig gevoel.
Het overkomt iedereen weleens.
Maar het kan niet zo zijn dat een onveilig gevoel ten koste gaat van vrijheid.
Veilig wonen is voor iedereen belangrijk.
Wij als PCOB ouderenbond zet zich speciaal in voor de veiligheid van ouderen.
We willen voorkomen dat zij zich ten gevolge van (het gevoel van) onveiligheid uitgesloten voelen.
De focus op veiligheid mag niet ten koste mag gaan van de vrijheid van mensen.
Wij streven ernaar reële risico’s te benoemen zonder deze uit te vergroten.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden