Wanneer moet ik een medische keuring laten doen voor mijn autorijbewijs of motorrijbewijs?

13 feb 2023 Waddinxveen

Wanneer moet ik een medische keuring laten doen voor mijn autorijbewijs of motorrijbewijs?
Om te mogen rijden, moet u geestelijk en lichamelijk gezond zijn. Soms moet u een formulier invullen met vragen over uw gezondheid. Zo bepaalt het CBR of u rijgeschikt bent. Misschien moet u een aanvullende medische keuring ondergaan. U blijft altijd zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de eisen voor deelname aan het verkeer. 

Wanneer beoordeling door het CBR?
Het CBR beoordeelt in een aantal situaties of bestuurders medisch voldoende geschikt zijn om te rijden. Hier zijn kosten aan verbonden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt de tarieven.
Rij-examen doen
Doet u rij-examen? Dan moet u eerst een Gezondheidsverklaring invullen. Het CBR beoordeelt uw gezondheid met deze verklaring. Als u één of meer vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, wordt uw rijgeschiktheid onderzocht.

Vanaf 75 jaar verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Om uw rijbewijs te verlengen, moet u een arts laten beoordelen of u gezond genoeg bent om auto te rijden. Op hogere leeftijd is de kans op lichamelijke problemen groter. En die problemen kunnen invloed hebben op het rijden.

Zelf aanvragen
Twijfelt u over uw rijgeschiktheid? Vraag het CBR dan om een beoordeling. Dan weet u zeker of u wel of niet veilig de weg op kunt. Het CBR beslist dan of uw rijbewijs nog geldig is.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden