Waarom PCOB-lid?

17 dec 2020 Papendrecht

Ja, waarom eigenlijk? Misschien vanwege de korting die je kunt krijgen op de ziektekostenverzekering? Als dat de enige reden is om lid te worden, bent u geen betrokken lid. De PCOB is vooral een landelijke belangenbehartiger. De Protestants Christelijke achtergrond is daarbij drijfveer van handelen. Levenswaarden als solidariteit, rentmeesterschap of omzien naar elkaar zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. De PCOB is samen met andere Ouderenbonden gesprekspartner op regionaal/ landelijk/ overheidsniveau en laat haar stem in overlegorganen horen bij vele zaken die de ouderen aangaan als zorg, welzijn en wonen.

Elke plaatselijke PCOB-afdeling voert binnen de grote landelijke organisatie ook een eigenbeleid. Veel hangt daarbij ook af van het aantal actieve ouderen dat zich in kan/ wil zetten voor de plaatselijke afdelingsbelangen. In Papendrecht zijn we bijv. vertegenwoordigd in de ZWO-raad, waar ook de belangen van ouderen aan bod komen.

In deze tijd van individualisering zoeken we op plaatselijk niveau naar ontmoeting. Zo hebben we elke maand een bijeenkomst met uiteenlopende onderwerpen maar met een vast gegeven: de ontmoeting met elkaar, een Kerstviering, een mooie busreis in de zomer.

Juist in deze tijd, waar de politiek zich het lot van de ouderen minder schijnt aan te trekken, is het meer dan nodig dat ouderen een sterke spreekbuis hebben. Dit kabinet straft bijvoorbeeld ouderen met een spaarpotje. En ondanks de mooie beloftes en afspraken over teruggave van een substantieel bedrag aan de Nederlandse bevolking, levert bijna 40% van de gepensioneerden volgend jaar alsnog koopkracht in. Koopkracht die voor ouderen achterblijft bij anderen Nederlanders. Als eenling kun je geen protest laten horen. Daar ligt ook een taak voor de ouderenbonden. En zeker nu de PCOB en KBO samen gaan optrekken (niet fuseren) om namens die 300.000 leden hun belangen te bepleiten.

Al met al, er zijn genoeg redenen om PCOB-lid te zijn of te worden! Wijs ook anderen eens op de belangen van het PCOB lidmaatschap. Nodig hen eens uit op één van onze gezellige middagen.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden