W EL EN WEE

18 jan 2023 Alkmaar-Heiloo

Editie: februari 2023

In memoriam
De heer F. van Egmond, Abelenlaan 23, 1829 EG Alkmaar.
Het bestuur en de leden betuigen de nabestaanden hun
medeleven en wensen hen sterkte.

Verhuizingen
Mevrouw M. Wiering-Hoogland, Van Ostadelaan 378, 1816
JN Alkmaar is verhuisd naar Hof van Luxemburg 71, 1825 TC
Alkmaar

Alkmaar, 11-01-2023
JS

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden