Vuur aangewakkerd tijdens Expertmeeting ‘Maak werk van 50-plussers!’

Er moet gewerkt worden aan de beeldvorming en er is meer maatwerk nodig. Dat kwam gister naar voren tijdens de Expertmeeting ‘Maak werk van 50-plussers!’ in het gesprek  tussen vertegenwoordigers van werknemersorganisaties, werkgevers, uitvoeringsorganisaties en 50-plussers zelf. CNV-voorzitter Maurice Limmen nam tijdens de meeting  het door de PCOB, Unie KBO en NOOM opgestelde manifest met aanbevelingen in ontvangst: ,,Heel goed deze bijeenkomst vandaag: het is belangrijk dat dit thema onder de aandacht blijft en bovenal dat er iets mee gebeurt.” De voorzitter gaf aan het manifest mee te nemen in overlegtrajecten met de SER en de Stichting van de Arbeid en tijdens de besprekingen rondom de CAO. 

In het manifest doen de samenwerkende ouderenorganisaties aanbevelingen aan samenleving, overheid en werkgevers. Deze werden besproken met aanwezige experts. Aan de orde kwamen de problemen waar werkzoekende 50-plussers tegenaan lopen: de regelgeving vanuit de overheid (UWV) die belemmerend werkt, maar ook de huidige economie en het gebrek aan werkgelegenheid. Tijdens de bijeenkomst werden twee filmpjes gepresenteerd met portretten van werkzoekenden en werkgevers. De discussie ging van heel persoonlijke ervaringen, tot plannen en overleggen op sector- en overheidsniveau. Moeten we niet anders over de betekenis van betaald werk nadenken, nu de arbeidsmarkt zo anders is geworden dan bij de vorige crises? Komen de banen wel terug als de economie weer aantrekt? De meningen waren hierover verdeeld.

Beeldvorming
Waar alle aanwezigen het over eens waren: er moet gewerkt worden aan de beeldvorming. Werkgevers hebben nog teveel (voor)oordelen over 50-plussers op de arbeidsmarkt. De presentatie van Siebrand Bisschop van het College van de Rechten van de Mens, over stereotypering bevestigde dit. ,,Je moet naar het individu kijken, niet naar de groep.” Hij gaf aan hoe vaak mensen zich onbewust toch laten leiden door stereotypering en riep de aanwezigen op om zelf ook eens een testje te doen om hun eigen stereotyperingen onder de loep te nemen. ,,U zult versteld staan over de uitkomsten.”

Uitreiking manifest
Het eerste exemplaar van het manifest met aanbevelingen werd tijdens de Expertmeeting overhandigd aan Maurice Limmen, voorzitter van Vakcentrale CNV. In het manifest schetsen de ouderenorganisaties een beeld van de huidige situatie voor 50-plussers op de arbeidsmarkt. De projecten ‘50+ Werkt!’ en ‘Maak werk van uzelf’ en de resultaten hiervan leverden – samen met onderzoeksresultaten- input voor de aanbevelingen aan samenleving, overheid en werkgevers. ,,Het is belangrijk dat dit thema de aandacht blijft houden en bovenal dat er iets mee gebeurt”, zei Limmen. Hij gaf aan het manifest mee te nemen in de trajecten tussen CNV binnen de SER (Sociaal Economische Raad) en de Stichting van de Arbeid en overleggen rond de CAO-tafel.

Discussie en vragen
Het tweede deel van de middag stond in het teken van gesprek en discussie tussen de aanwezige experts: werkgevers, overheid, werkzoekende 50-plussers en betrokken organisaties. Hier kwam de problematiek aan de orde waar werkzoekenden tegenaan lopen. Maar ook de huidige situatie; wordt het beter na de crisis? Of is er geen ‘na de crisis’ en moeten we wennen aan de nieuwe situatie: minder vaste banen, meer losse klussen, en dus werken aan rechten van zelfstandigen? Hoe kunnen we de beeldvorming onder werkgevers en uitzendorganisaties verbeteren? Hoe kunnen werkgevers en werkzoekenden elkaar beter vinden? Moet er gewerkt aan de sollicitatiekwaliteiten van 50-plussers, moeten zij zich meer in de markt leren zetten en hoe dan? Of is niet alles zo maakbaar? En hoe zit het met de CAO, kunnen vernieuwende afspraken verschil gaan maken? Komen er wel echt meer banen vrij als babyboomgeneratie met pensioen gaat of worden zij vervangen door automatisering? Wat is de waarde van betaald werk? Hoe zit het met vrijwilligerswerk? Maatwerk is van belang, maar hoe vul je dat in?

Opbrengst
De onderwerpen die aan de orde kwamen riepen veel nieuwe vragen op, maar zetten zeker aan tot nadenken. PCOB-directeur Els Hekstra na afloop: ,,Er zat passie in de zaal! Differentiëren kwam voor mij naar voren als het sleutelwoord van de middag. Kijk naar het individu. Alle aanwezigen krijgen het manifest met aanbevelingen mee naar huis. Samen met alles wat ze hier gehoord en besproken hebben kan een ieder ermee aan de slag. De opbrengst moet daaruit voortvloeien.  Wij kunnen als ouderenorganisaties nu verder nadenken over de vraag: wat wordt onze volgende stap en hoe gaan we onze rol verder vormgeven? Het was een veelbelovende bijeenkomst, die zeker het vuurtje heeft aangewakkerd!”

Ook benieuwd naar het manifest? Lees de digitale versie hier. 

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten