Voordelen en activiteiten

17 dec 2020 Tiel

Als lid van de PCOB afdeling Tiel kunt u zowel landelijk als lokaal gebruikmaken van een aantal voordelen ! Ieder lid van de PCOB krijgt een ledenpas. Met deze ‘ledenpas’ kunt u heel veel voordeel behalen. Allereerst zijn er landelijk voordelen te krijgen via de webwinkel van de PCOB en daarnaast staan in het ledenblad Perspectief maandelijks artikelen die aangeboden worden via deze ledenpas.  Daarnaast is de keuring voor het rijbewijs mogelijk voor een gereduceerd tarief. Hetzelfde geldt voor het invullen van een belastingbiljet voor mensen met een laag inkomen.Met deze voordelen kunt u al weer een deel van uw contributie “terugverdienen”.

Profiteer van heel veel voordeel van de PCOB

1.  Belangenbehartiging op het gebied van wonen, gezondheid , financiën, vervoer, welzijn en identiteit.
2.  Beïnvloeding van politieke besluitvorming.

3.  Advies over maatschappelijke vraagstukken door een team van beleidsmedewerkers.
4.  Identiteit en zingeving als belangrijke inspiratiebron voor onze activiteiten.
5.  Vijf keer per jaar gratis het ledenblad Kruispunt.
6.  Informatie, tips en handreikingen via PCOB-publicaties.
7.  Lokale en regionale activiteiten voor ontmoeting, educatie, ontspanning en bezinning.
8.  Diverse ledenvoordelen zoals op senioren toegesneden zorgverzekeringen, speciale aanbiedingen van reisorganisaties en nog veel meer landelijke en lokale kortingen.

Webwinkel PCOB
Wist u dat u kunt winkelen bij de PCOB via internet? U kunt de webshop vinden onder   www.kbo-pcobshop.nl

Kortingen winkels en bedrijven in Tiel.
In verband met faillissementen en slechte financiële resultaten zijn er met ingang van 2013 geen kortingen meer mogelijk.

Loket Wonen, Welzijn en Zorg
Vier Gravinnen 4, 4001 RZ  Tiel   tel:  0344-637425  šmail:  infowmo@tiel.nl

Rijbewijskeuringen CBR in Tiel
Tiel – Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot
rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.
Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in Stichting Wijkcentrum Westroyen op woensdag 18 januari
en woensdag 8 februari medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 55,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg:
Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088-23 23 300.
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.

De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 4 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs,
indien u ook medisch gekeurd moet worden.    
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie.
Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg .   
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.
De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR.  Meer informatie over de procedure leest u op de website van RegelZorg.

Ledenblad PCOB Magazine (landelijk)  en Rotonde (regionaal)
Leden ontvangen tien maal per jaar het ledenblad PCOB + vijf maal Rotonde Tiel e.o  gratis. Het blad PCOB biedt veel aandacht voor onderwerpen als nieuwe ontwikkelingen, beleidsmatige onderwerpen, reizen, cultuur en vrije tijd.
Rotonde is een blad dat gericht is op plaatselijk en regionale activiteiten en persoonlijke inbreng van en voor leden.

 Activiteiten
Onze afdeling organiseert ledenbijeenkomsten en activiteiten voor ontmoeting, cultuur en ontspanning. Dat is belangrijk, want bij veel ouder wordende mensen slaat ook eenzaamheid vaak toe. Naast deze bijeenkomsten zijn vele PCOB-leden ook actief in het bezoeken van leden bij feestelijke gebeurtenissen of bij ziekte en andere tegenslagen die mensen soms treffen.

Ledenbijeenkomsten worden gehouden op  (zie agenda) van 14.00-16.00 uur in het gebouw “De Schakel” aan de Scheeringlaan 4a te Tiel (rolstoelvriendelijk).
Voor vervoer van en naar de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met de secretaris.

Daarnaast worden er activiteiten gehouden samen met de andere ouderenbonden in Tiel, zoals busreizen, gezamenlijke maaltijden, nationale dag voor de ouderen.

Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA)
Als u vragen heeft over:
• de zorgverlening
• het verkrijgen van hulpmiddelen
• wonen en woningaanpassing
• financiële regelingen en subsidies
• 
administratieve zaken
• vervoer
• vrijwilligershulp
• activiteiten en cursussen
• en vele andere zaken
……… dan kunnen de vrijwillige ouderenadviseurs u, op uw verzoek, wegwijs maken; ze kunnen met u uitzoeken hoe u geholpen kunt worden; u de nodige informatie geven of u vertellen waar u moet zijn voor een antwoord op uw vraag.
Zij werken onafhankelijk van instellingen; zij zullen altijd uitgaan van uw wensen en mogelijkheden; er zijn geen kosten aan het advies verbonden; wel worden eventueel gemaakte kosten zoals porto in rekening worden gebracht.
Ze zijn er voor u voor iedereen uit uw omgeving, zoals partners, familie, kennissen, buren, vrijwilligers en mantelzorgers.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden