Vijf aandachtspunten begroting Sociale Zaken

28 nov 2019 Landelijk

De Tweede Kamer debatteerde op 27 november 2019 met minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark over de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020. KBO-PCOB deed vijf voorstellen om de koopkracht en arbeidsmarkpositie van senioren te verbeteren. Dit leidde alvast tot een motie.

Met 85,2 miljard euro is de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de grootste van alle ministeries. Reden te meer om precies te kijken naar de regelingen en hoe deze uitpakken. Pensioenen is daarbij een apart onderwerp. KBO-PCOB bracht bij de begroting SZW vijf aandachtspunten naar voren:

  1. Pak armoede aan
  2. Schaf de mantelzorgboete af
  3. Voorkom onderbenutting toeslagen
  4. Behoud het vangnet
  5. Stimuleer ‘open werving’

Armoede onder senioren

Maar liefst 11% van de 90-plussers in Nederland is arm (SCP). KBO-PCOB maakt zich veel zorgen over deze groep. Armoede onder senioren wordt vaak veroorzaakt door hoge zorgkosten. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Wij vragen de Kamer om de zorgkosten nogmaals onder de loep te laten nemen en zo armoede onder senioren aan te pakken. Daarnaast is het nodig om extra middelen vrij te maken voor lokale armoedebestrijding, zodat gemeenten naast kinderen ook ouderen kunnen helpen.”

Mantelzorgboete

In 2017 werd de kostendelersnorm voor de AOW geschrapt. Één groep AOW’ers heeft alleen nog wel met de kostendelersnorm te maken heeft: de AIO-gerechtigden. Deze mensen ontvangen geen volledige AOW, maar een aanvulling daarop (AIO) tot het sociaal minimum. Dat gebeurt op grond van de Participatiewet. Manon Vanderkaa: “KBO-PCOB wil, samen met organisaties als NOOM, dat deze maatregel zo snel mogelijk ongedaan gemaakt wordt.”

Onderbenutting toeslagen

Uit diverse onderzoeken blijkt de onderbenutting van toeslagen: Regioplan (2018), CPB (2019) en de Algemene Rekenkamer (2019). “Kamerleden kunnen er bij de bewindslieden op aandringen om dit niet-gebruik van zowel toeslagen als AIO zo snel mogelijk en met meer prioriteit aan te pakken. KBO-PCOB denkt hier, als lokaal sterk verankerde organisatie met een kwart miljoen leden, graag over mee.”

Behoud het vangnet

Het kabinet besloot recent om de IOW te verlengen voor oudere werkzoekenden. Daarbij past verlenging van het parallelle vangnet voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte oudere werklozen, de IOAW. Deze voorziening wordt nu afgebouwd, vanuit de gedachte dat 50-plussers voldoende kansen hebben op de arbeidsmarkt. Maar ouderen zijn nog steeds zijn oververtegenwoordigd in de werkloosheids- en bijstandscijfers. Daarom ons pleidooi: houd zowel de IOW- als de IOAW-voorziening onverkort in stand.

Update 28 november 2019

KBO-PCOB vroeg de Tweede Kamer om een specifiek misstand aan te pakken. Wie een IOW-uitkering ontvangt en zijn of haar partner verliest door overlijden, krijgt het nabestaandenpensioen in mindering gebracht op de uitkering. Dit in tegenstelling tot het inkomen van een partner in leven. Daarom werd een motie ingediend door Bart van Kent (SP), samen met Corrie van Brenk (50PLUS), Gijs van Dijk (PvdA) en Paul Smeulders (GroenLinks). Deze verzoekt de regering om een nabestaandenpensioen op dezelfde wijze te behandelen als het inkomen van de partner. Helaas kreeg deze motie geen meerderheid. Evenals de motie-Van Brenk om de toetredingsleeftijd tot de IOW te verlagen naar 55 jaar.

Open werving

Helaas komen anno 2019 55+ers nog steeds moeilijk aan een baan. Hoe dat komt is goed beschreven in onderzoek van Jan Dirk Vlasblom en Joop Schippers. “Senioren solliciteren even vaak als jongeren, maar komen veel minder aan het werk. Hier moet nu echt wat aan gebeuren”, zegt Manon Vanderkaa. Open werving is geschikt voor sectoren die nieuwe medewerkers direct opleiden, zoals de installatiebranche. “Meerdere Kamerfracties wijzen al op deze kansrijke nieuwe manier van recruteren, die voor ouderen zéker verandering kan bieden!”

Lees hier de brief van KBO-PCOB aan de woordvoerders in de Tweede Kamer.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden