Verslag van de ledenbijeenkomst op 17 januari

5 mrt 2023 Alkmaar-Heiloo

De voorzitter, Simon Binnendijk opende met het voorlezen
van het gedicht “Hoop”. Hopen is niet stilzitten, maar werken
en vooruitzien.
Vervolgens werd de heer Frans van Egmond herdacht. Een
heel plotseling en droevig sterven. Hij betekende veel voor
onze vereniging, ook vooral zijn bijdragen in Bijklanken.
De spreker van deze middag was de heer P. Verhoeven met
een lezing over de Grote Kerk van Alkmaar, die ons allen zo
welbekend is!
Aan de hand van bijbehorende dia’s werden we meegenomen
in de geschiedenis van de kerk, wat betreft restauraties,
onderhoud, aanpassingen, het oorspronkelijke plan van de
toren, die niet gebouwd is. Haast te veel om op te noemen.
We hoorden van de instabiliteit van de kerk, een probleem
dat pas in de vijftiger jaren met gewapend beton verholpen
kon worden.
Inmiddels is de gemeente Alkmaar eigenaar geworden van de
Grote Kerk.
De heer Verhoeven vertelde ons over de schildering van Het
laatste Oordeel, dat vanwege de werkzaamheden een tijdelijk
onderkomen kreeg in het Rijksmuseum in Amsterdam. We
hoorden over de aanleg van vloerverwarming, die
uiteindelijk de kerk niet voldoende verwarmde, waar weer
andere oplossingen voor moesten komen. De nagalm van het
orgel door gepleisterde of verkeerde behandelingen van de
muren van de kerk.
We zagen afbeeldingen van de brede goten die na stormweer
vol lagen met alles wat de wind meenam en verbaasden ons
daarover.
Kortom, we kregen een breed en veelkleurig beeld over het
wel en wee van onze Grote Kerk door de eeuwen heen! Veel
dank daarvoor!
De middag werd afgesloten met een borrel en een
snertmaaltijd.
Wil voor in ’t Holt

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden