Verslag van de Jaarvergadering 14 maart 2023

25 mrt 2023 Alkmaar-Heiloo

1. Welkom door de Voorzitter met een korte overweging.
Ook welkom voor dhr. P. van Trigt, die ter vervanging
van dhr. Ton van der Lichte de lezing hield: de Eerste
Wereldoorlog.
2. Jaarverslag 2023, waarbij ook het financieel jaarverslag.
De penningmeester kondigde aan dat de contributie het
volgend jaar wat omhooggaat, zodat we niet te veel
interen op ons vermogen. De heren Otto Magel en
Maarten Otto hebben de financiën gecontroleerd en goed
bevonden. Zij willen de controle in 2024 weer doen. Veel
dank voor dit werk.
3. Lezing: Eerste Wereldoorlog. Dhr. van Trigt is zeer
deskundig en geïnteresseerd in dit onderwerp. En zo
kwamen we van deze vreselijke oorlog met alle gevolgen
en alles wat eraan voorafging weer een beetje op
de hoogte. Bij velen van ons zal dat ook wat vervaagd
zijn geweest.
In veel landen was de bewapening van het grootste
belang. In Nederland veel minder. De regering wilde
neutraal blijven. De militairen bewaakten onze grenzen
met ondeugdelijke wapens. Een groot aantal Belgen kon
naar Nederland vluchten. Veel landen raakten door
allerlei oorzaken betrokken bij deze oorlog. Een boek dat
verscheen in deze vreselijke tijd had de veelzeggende
titel: Die Waffen Nieder!
Dhr. van Trigt leidde ons met veel uitleg langs allerlei
gebeurtenissen die met (spot)prenten en landkaarten
werden verduidelijkt.
Wat in je gedachten blijft, zijn de duizenden
jongemannen die hun leven hebben gegeven .
4. De pauze bracht ons koffie, een praatje onder elkaar en
daarna een drankje naar keuze. Ook een gezellige
stamppottenmaaltijd met een keuze van boerenkool,
andijvie of zuurkool met toebehoren. Het was weer
heerlijk. En degenen, die dit voor ons verzorgd hadden
kregen een hartelijk applaus waarmee de vergadering
werd gesloten.

Wil Voor in ’t Holt

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden