VERSLAG OSO THEMABIJEENKOMST OP 5 SEPTEMBER 2023

10 okt 2023 Zoetermeer

Ineke Rijsdam heette iedereen namens de OSO welkom en heeft kort uitgelegd wat de OSO is. De sprekers werken bij Goudenhart, maar weet u wat dat is? Dat is in de loop van deze middag uitgelegd:
Er is een overkoepelde organisatie die Fundis heet. Daaronder vallen een aantal zorg- en welzijnorganisaties, die actief zijn op het gebied van (kwetsbare) ouderen en chronisch zieken. Die naam zal u weinig zeggen, maar onderdelen van Fundis kent u wel, namelijk Vierstroom, Veilig Thuis (verpleeg- en verzorgingshuizen, onder andere De Morgenster en Vivaldi), Palet Welzijn en Goudenhart.

Goudenhart verzorgt de specialistische zorg binnen de zorginstellingen, maar ook bij mensen thuis. Daar vallen de medische specialisten (bijvoorbeeld geriaters = ouderen geneeskundigen) onder, maar ook de paramedische zorgverleners. Tot die laatste groep behoren onder andere de ergotherapeuten en de fysiotherapeuten. Goudenhart heeft meerdere ergotherapeuten en fysiotherapeuten in dienst. Sommige daarvan hebben een specialisatie, bijvoorbeeld voor mensen met Parkinson.

Kitty van Klink, ergotherapeut van Goudenhart, liet enkele hulpmiddelen zien en vroeg wie kon zeggen waarvoor deze dienden. Dat waren hulpmiddelen om te assisteren bij het aankleden, maar ook een hulpmiddel om een been in- en uit bed te tillen als dat zelf niet meer lukt.

Daarna heeft Kitty uitgelegd wat haar vak inhoudt: een ergotherapeut helpt mensen zelfstandiger te worden bij dagelijkse bezigheden. Dat kan zowel thuis als in een zorginstelling zijn, maar ook op het gebied van vrije tijd, werk en mobiliteit. Ze adviseert mensen die met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten moeilijkheden ondervinden. Een ergotherapeut kan mensen ook trainen daarin.

De werkzaamheden van een ergotherapeut worden vergoed uit de basisverzekering (maar  kan wel onder het eigen risico vallen, als u dat nog niet hebt betaald). U hebt recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. U heeft daar een verwijzing van uw huisarts of specialist voor nodig, maar als u duidelijk kunt maken dat bepaalde dagelijkse activiteiten moeilijkheden opleveren zal deze verwijzing wel verstrekt worden.

De ergotherapeut zal bijvoorbeeld uw woning bekijken en aangeven op welke punten eventuele aanpassingen uw zelfredzaamheid kunnen verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld een traplift zijn, een scootmobiel, een rollator of beugels bij het toilet. Ook kan een ergotherapeut u erop wijzen dat losliggende kleedjes het risico op vallen vergroten.

Wat voor iemand van belang is, wisselt per persoon. Dus kan een advies voor u heel anders zijn dan voor uw buurman/vrouw, terwijl u denkt dat u vergelijkbare problemen hebt. De ergotherapeut kan u vertellen welk hulpmiddel u kunt lenen bij bijvoorbeeld de thuiszorgwinkel, maar ook welke zaken wel of niet vergoed kunnen worden. Indien nodig helpt de ergotherapeut ook bij de Wmo-aanvraag. Na de pauze wees de fysiotherapeut Natascha Schouten ons op het nut van bewegen. Veel mensen hebben een stappenteller. Ze vertelde dat onlangs bewezen is dat men bij 2.500 stappen per dag al een verbetering van de conditie bereikt wordt. Boven 6.000 stappen kun je gewichtsverlies gaan bereiken.

Een eenvoudige oefening is: ga opstaan en weer zitten en herhaal dat op je eigen tempo bijvoorbeeld 10x. Daar wees ze ons op door te vragen op te staan en weer te gaan zitten.

Ook, op uw eigen tempo, meedoen met “Nederland in Beweging” is zeker zinvol.

Bewegen is goed voor uw spieren, uw botten, uw bloedsomloop, uw spijsvertering, maar ook voor uw geluksgevoel. Ook wees de fysiotherapeut ons op het feit dat “hoe beter je conditie is, hoe beter je herstelt als er toch iets gebeurd”.

Wist u dat de meeste ongelukken door vallen thuis gebeuren? Het belang van goed schoeisel werd ook duidelijk gemaakt: met bijvoorbeeld slippers of zogenaamde Spaanse sloffen is de kans op struikelen / vallen veel groter. Zorg s.v.p. voor goed passende schoenen, ook binnenshuis.

De werkzaamheden van de fysiotherapeut vallen onder de aanvullende verzekering als u nog thuis woont. In een zorginstelling valt alle zorg, dus ook de fysiotherapie, onder de Wet Langdurige Zorg (wlz).

Dit was voor de 36 aanwezigen een zeer informatieve thema-bijeenkomst.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden