Verslag ledenmiddag 13 september 2023

30 sep 2023 Groningen

Kort verslag van de PCOB-ledenmiddag van woensdag 13 september 2023
De voorzitter, Sylvia Oosterhuis, heet iedereen van harte welkom. In haar openingswoord memoreert zij dat de meerderheid heeft gekozen voor deze locatie. Het oude adres aan de Oude Boteringestraat was, door het opheffen van de stadsbussen in het centrum, moeilijk bereikbaar voor veel leden van de PCOB op om de ledenmiddagen intensief te gaan bezoeken.
Daarna staat de voorzitter stil bij het overlijden van Bé Bronsema. Bé wenste ons aan het eind van zijn laatste column in het juni/juli nummer van de nieuwsbrief: “Tot ziens in de Emmaüskerk.” De HEER heeft anders beslist, op 17 juli overleed Bé onverwacht. In hem mist de PCOB-Groningen een zeer betrokken lid. Zij wenst zijn vrouw en kinderen veel sterkte en Gods zegen toe.

Hierna leest zij een liedtekst van Chris Fictoor voor: In de schaduw van de stilte

Hier in de schaduw van de stilte,
geborgen in gebed in gezang;
ver weg van haasten en de kilte
van dag aan dag, van klein belang
hier in het lezen en het schouwen
in wijsheid en in zwijgzaamheid,
kan menigeen zich toevertrouwen
aan stilstaan tot in eeuwigheid.

Wie in dit huis van heilig wachten
de open ruimte binnengaat,
wie hier het leven wil verzachten,
de woorden en de geest verstaat,
wordt hier gedragen door de tijden,
gaat open uit geslotenheid
en ontmoet, met wie de uren wijden,
de Eeuwige in eeuwigheid.

De voorzitter roept de leden op om de ledenmiddagen te blijven bezoeken.
Anders dan wij gewend zijn, moeten wij het vanmiddag stellen zonder zingen. Er is nog niemand gevonden die ons op de piano wil begeleiden. Mochten er leden zijn die deze mooie taak op zich willen of iemand kennen die ons daarmee zou willen helpen, neem dan contact op met iemand van het bestuur.
Daarna gaat de voorzitter ons voor in gebed.

De spreekster van vanmiddag, Bernadette Pelgrum, wordt de geïntroduceerd door de voorzitter en hartelijk welkom geheten. Het zal vanmiddag gaan over “Positief in het najaar”. Bernadette heeft diverse functies in het hogere onderwijs bekleed en is nu voorlichter bij Remedica.
Remedica is een organisatie die zich richt op het ontwikkelen en verzorgen van voorlichtingen op het gebied van gezondheid en welzijn. In het familiebedrijf creëren ze vanuit de nieuwste inzichten actuele en inspirerende voorlichtingsprojecten op een stevig fundament van goed bewaarde kennis en ervaring. Remedica wordt o.a, bijgestaan door de Hersenstichting Nederland en de Service Apotheek.
Aan de hand van vier vier onderwerpen, Medicijnen & eigen regie, Muziek & bewegen, Huidverzorging en Mentale gezondheid, leidt Bernadette ons door “positief in het najaar”.

Medicijnen & eigen regie.
De voorhoofdskwab of frontale kwab is het deel van de hersenen dat het laatst volledig is ontwikkeld, maar ook het eerst gaat degenereren. In dit deel van je hersenen wordt informatie verwerkt die onder andere je gedrag en je emoties bepalen. Ook je vermogen om te plannen, het aanleren van bepaalde handelingen en je motivatie worden hier geregeld. Gemiddeld worden wij ouder door hygiëne, medicatie en behandeling van ziekten. 40% van de 70-plussers gebruikt vijf of meer soorten medicijnen. Daarbij is een goede regie van het gebruik van de medicijnen zeer belangrijk. Uw apotheker kan daar een grote rol in spelen. Daarom is het belangrijk dat u met vragen over medicijnen in gesprek gaat met uw apotheker. Zij (of hij) kan u adviseren over hoe de medicijnen gebruikt moeten worden. Ook over bijwerkingen kunt u bij de apotheker terecht en deze kan u ook adviseren om de bijwerkingen te verminderen.

Muziek & bewegen.
Stilzitten is het nieuwe roken. Bewegen, bewegen en nog eens bewegen. Dat is super belangrijk. Ook als je slecht ter been bent of achter de rollator loopt, je moet bewegen, doe het. Al is het van de voorkamer naar de achterkamer of een extra keer naar de keuken. Alle kleine beetjes helpen. Via radio, TV en app’s kunt u ook meedoen met “bewegen”. Met fietsen worden hoofdzakelijk de spieren ontwikkeld, terwijl met lopen de botten meer worden ontwikkeld. Bloed moet voortdurend stromen om zuurstof en voedingsstoffen naar organen en weefsel te transporteren. Ook zorgt het bloed ervoor dat afvalstoffen worden teruggestuurd. Daarvoor hebben we slagaders, aders en haarvaten. Vanaf het hart takken de bloedvaten in een aantal hoofdstromen af en hoe verder ze in het lichaam komen, des te fijnmaziger wordt het netwerk. In totaal heeft het lichaam 100.000 kilometer bloedvaten. En wist u dat het hart per dag 7000 liter bloed door ons lichaam pompt?

Wij doen in de zaal een paar minuten mee met de “beweegjuf” in de video. Eerst in slow-motion en tenslotte in high-speed.
Nogmaals: “blijf bewegen!.

Huidverzorging
Weet u waar de huid voor dient? De huid zorgt voor bescherming tegen kou, hitte, irritatie, druk stoten, effecten van chemische substanties, invasie van bacteriën en virussen en verlies van warmte en vocht. De huid is super belangrijk en moet daarom ook goed worden verzorgd.
Wees zuinig op je huid en behandel deze met milieuvriendelijke producten.

Mentale gezondheid
Hier volgen een paar tips om de mentale gezondheid op peil te houden en/of te verbeteren. Breng structuur aan in je dag. Als je overdag tot laat in je bed blijft liggen, gebeurt er de rest van dag ook niet veel meer. Zorg goed voor jezelf. Leer iets nieuws of vind een nieuwe hobby. Blijf in contact met anderen. Praat over je gevoelens. Geef richting aan je leven, doe dingen die je leuk en belangrijk vindt. Leef (en geniet) bewust, geef door bv. mindfulness o.i.d. meer aandacht aan wat je doet. Ontwikkel sociale relaties, relaties zijn een belangrijke bron van geluk en welzijn.

Leef gezond, hierdoor word je niet alleen fysiek, maar ook mentaal fit.

Tenslotte
Onze voorzitter, Sylvia Oosterhuis, bedankt Bernadette Pelgrum voor de presentatie van dit brede onderwerp en de praktische tips die wij van haar mochten ontvangen. Wij hopen Bernadette weer te ontmoeten op 8 mei 2024.

Onze volgende ledenmiddag
Wij komen weer bij elkaar, D.V., in de Emmaüs Kerk, Ra 4, 9733 HS Groningen, op de tweede woensdag in oktober 2023, dus 11 oktober 2023, om 14:30 uur. Peter Riem van de Groninger Archieven zal ons dan allerlei wetenswaardigheden over onze stad en haar oude gebouwen vertellen. Neem eens een familielid, een vriendin of vriend mee! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Sylvia sluit af met gebed en wenst ons wel thuis.

Tot ziens, op 11 oktober 2023!

Hartelijke groet,

Bert M. Tobi

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden