Verslag ledenmiddag 11 oktober 2023

13 okt 2023 Groningen

Kort verslag van de PCOB-ledenmiddag van woensdag 11 oktober 2023

De voorzitter, Sylvia Oosterhuis, heet iedereen van harte welkom. In haar openingswoord memoreert zij de situatie in Israël en Gaza.
Sylvia citeert dominee Sybrand van Dijk uit Roden:

“Geweld kan alleen zichzelf herhalen. Doden brengen weer nieuwe doden.
De enige weg naar de vrede is de moeilijkste: begrijpen wat je vijand drijft.”

Daarna gaat onze voorzitter ons voor in gebed, en leest een gedicht voor van André F. Troost:

Mijn God is Heer.

Mijn God is Heer en geen dictator,
wel koning, maar geen potentaat,
Hij is mijn Vader, geen curator,
wel rechter, maar ook advocaat,
Hij klaagt mij aan, Hij pleit voor mij,
Hij spreekt van schuld mij vrij!

Men noemt Hem God. Wat dat wil zeggen,
dat is de vraag, dat weet ik niet,
dat is geheim, niet uit te leggen,
een raadsel dat geen mens doorziet,
een stem die zelden wordt gehoord,
een onnaspeurbaar woord.

Toch bent U God, geen onbekende,
de Enige voor wie ik kniel,
mijn Schepper, U die mij al kende
nog voor ik aan uw voeten viel.
U bent mijn alles, voor en na,
alfa en omega.

U bent mijn Vader en mijn Moeder,
U bent mijn water en mijn brood,
mijn gids, mijn lijfwacht, mijn behoeder,
mijn leven, midden in de dood.
U bent mijn vrijspraak, onverdiend,
mijn allerbeste vriend.

Hierna introduceert Sylvia de spreker van vanmiddag, de heer Peter Riem. Hij zal spreken over GRONINGER ARCHIEVEN.

Voor ik verder ga met het korte verslag, eerst even een persoonlijke noot. Als u denkt aan archieven, denkt u wellicht aan muffe hokken met brokkelig perkament en vergeelde papieren. En het verhaal daarover wordt dus “NATUURLIJK SAAI”. Daarom waren de meeste leden ook niet aanwezig, denk ik. Ook al zou bovenstaande waar zijn, waarom komt u, uit waardering voor de inspanningen van alle bestuursleden, niet naar de bijeenkomsten? Is het te warm of is het te koud? Is het te dichtbij of te ver weg? Of… vult u voor uzelf maar in! We waren vanmiddag met slechts 13 leden en 4 bestuursleden. “NATUURLIJK SAAI” Wel dan kent u Peter Riem niet! Hij vertelt vol enthousiasme en met kennis van zaken en leidt ons middels een foto-presentatie en een sappig verhaal door Groningen vroeger en Groningen nu

De Groninger Archieven is het Regionaal Historisch Centrum voor de provincie Groningen en de gemeente Groningen. Ze beheren archieven en collecties van de elfde tot en met de eenentwintigste eeuw. Voor 2002 waren er het Rijksarchief van de provincie Groningen en het archief van de gemeente Groningen. In 2002 zijn voornoemde archieven gefuseerd.
Weet u wat het oudste stenen pand is in Groningen. Brugstraat 24 en 26. In Brugstraat 24 was vroeger Tabaksfabriek Niemeijer gevestigd en in Brugstraat 26 het Scheepvaartsmuseum, nu ‘het museum aan de A’.

Wist u dat wat wij nu het UMCG noemen, in 1797 is opgezet door E. Thomassen à Thuessink, die met een ziekenhuis is begonnen in het Groene Weeshuis op de hoek van de Ebbingestraat-Hofstraat? In 1803 is het verhuisd naar het West-Indië Huis aan de Schuitemakersstraat en sinds 1903 is het aan de Oostersingel gevestigd. Wist u dat het UMCG eerst A.P.S.A.Z. (met de puntjes ertussen) heette? Dit betekent Algemeen, Provinciaal, Stads en Academisch Ziekenhuis. Later werd de naam AZG, Academisch Ziekenhuis Groningen. En nu dus UMCG. Er kan veel veranderen in 120 jaar.

Weet u waarom het Damsterdiep bijna aan het eind een knik maakt naar links en een eindje verder weer een knik maakt naar rechts. Omdat daar vroeger de Hunze stroomde. Wist u dat… Zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Het smeuïge verhaal van Peter Riem gaat verder.

Weet u wat jammer is? Dat u hier niet zelf van hebt genoten! 

Het is ruim half vijf als de voorzitter de spreker vraagt zijn verhaal af te sluiten. Ze bedankt hem hartelijk namens alle aanwezigen onder een warm applaus voor zijn helder en boeiend verhaal.

Daarna sluit Sylvia deze bijeenkomst af met gebed.

Zij wenst ons wel thuis.

De volgende bijeenkomsten zijn:

  • woensdag, 8 november; spreker: Peter Tholen; onderwerp: 1001 Nacht, maar dan anders. In de Ra 4, we beginnen om 14:30 uur;
  • woensdag, 20 december; Kerstviering, m.m.v. Haydn Jeugd Orkest, MAAR dan in de kerkzaal van de Doopsgezinde Gemeente aan de Oude Boteringestraat.

 U KOMT TOCH OOK?

Hartelijke groet,

Bert M. Tobi

 

 

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden