Verslag van de contactmiddag op woensdag 12 april 2023

13 apr 2023 Waddinxveen

Op woensdagmiddag 12 april vond er weer een contactmiddag plaats in de hal van de Ontmoetingskerk. Spreker was Henk Asscheman uit Waddinxveen.

Graag willen wij u deelgenoot maken van deze prachtige middag, die bijzonder goed is bezocht door onze leden en niet leden.

De middag werd geopend door de voorzitter met gebed en het zingen van het lied “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem ” lied 25 Joh. De Heer.

Daarop kreeg Henk Asscheman het woord, om ons een boeiend inzicht te geven over het werk dat hij sinds 1988 verricht. Het diepste motief om dit werk te beginnen was de tekst uit Matth. 25:35 “Want toen Ik honger had, hebben jullie Mij te eten gegeven. Toen Ik dorst had, hebben jullie Mij te drinken gegeven. Toen Ik een vreemdeling was, hebben jullie Mij in huis genomen. Toen Ik geen kleren had, hebben jullie Mij kleren gegeven”.  Sindsdien heeft hij talloze reizen gemaakt naar gebieden die in nood zijn. Zijn eerste reis ging naar Wit- Rusland. Dat verliep via het toenmalige West-Duitsland- Oost-Duitsland-Polen en uiteindelijk aangekomen in Minsk.

Van 1988-1998 heeft Henk vele kilometers achter het stuur gezeten, met ritafstanden die tussen 2000 tot 4200 km lagen. Onder anderen naar Moskou, Albanië, Siberië en veel andere landen werden aangedaan om hulpgoederen te brengen. Onder soms zeer slechte omstandigheden wist hij de goederen te bezorgen, daar waar de nood het hoogst is. De inhoud van de hulptransporten bestaan uit, voedsel, bijbels, kleding rolstoelen en allerlei benodigdheden voor scholen.
Henk memoreerde nog dat wij in het rijke westen veel zijn verloren van onze gastvrijheid en bewogenheid.

In de periode 2010-2023 is er een samenwerking met CCR {Christian Refugee Relief} en “Waddinxveen Helpt Lesbos” aangegaan. C.R.R gaat 10 keer per jaar met een vrachtauto vol hulpgoederen richting vluchtelingenkampen in Chios en Lesbos waar de omstandigheden zeer erbarmelijk zijn. Aan het einde van de middag waren we erg onder de indruk van het werk dat Henk met zijn vrijwilligers doet. Maar zei Henk, zonder mijn vrouw Trudy, mijn steun en toeverlaat, zou ik nooit deze missie kunnen uitvoeren. Terecht dat Trudy, uit handen van de voorzitter, de bloemen overhandigd kreeg.

De waardering voor de hulptransporten die door Henk Asscheman verzorgd worden, werd uitgedrukt in een mooie opbrengst van de collecte. Er is met gulle hand gegeven, de opbrengst is, € 310.00. Bestemd voor  “Actie Oekraïne. Dankbaar keerde we huiswaarts, beseffende dat we in een land wonen met een bevoorrechte positie.

Mocht u het werk willen steunen. Komende weken gaat Henk weer naar Oekraïne. Er is behoefte aan, {vouwbare}rolstoelen, elke maat is welkom, luiers en doekjes etc. Deze kunt u op alle dagen inleveren op de Mercuriusweg 6, Waddinxveen. Voor meer informatie, neem contact op met Henk Asscheman, asscheman@planet.nl

Ook financieel kunt u de  “Actie Oekraïne” steunen. Uw bijdrage kunt u storten op NL85 RABO 0373 7095 52 t.n.v. diaconie Protestante Gemeente Waddinxveen o.v.v. Actie Oekraïne.

                          

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden