Verscherpte rekenregels pensioenfondsen: hogere premies

De Nederlandsche Bank (DNB) verscherpt per 15 juli de rekenregels voor de pensioenfondsen, omdat met een lager renteniveau wordt gerekend.

In de praktijk betekent dit dat de dekkingsgraden van de pensioenfondsen nog lager zullen worden. Hierdoor zijn pensioenfondsen gedwongen om de premies aanzienlijk te laten stijgen, variërend van 8 tot maar liefst 40%. Per fonds zullen de bedragen verschillend uitpakken.

Zekerheid
Deze ontwikkeling zat er al een tijdje aan te komen. Het is helaas niet gelukt om de landelijke overheid hiertegen in stelling te brengen. Kabinet en DNB struikelen over elkaar heen in het stapelen van (buffers op) zekerheid.

Koopkracht
De verscherpte rekenregels hebben grote gevolgen voor de koopkracht van gepensioneerden en voor de pensioenopbouw van werkenden. Het besluit verwondert de PCOB, omdat het kabinet tegelijkertijd de pensioenpremies voor werkenden wil verlagen. De PCOB is van mening dat dat tegenstrijdig aan elkaar is en volgt de ontwikkelingen dan ook op de voet.

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten