Verplicht op internet: senioren zijn het zat!

1 feb 2021 Landelijk

Negen van de tien internetloze (91%) en de helft (46%) van de online senioren zijn het over één ding eens: zij zijn het zat dat ze meer en meer verplicht worden om van alles via internet te doen. Dit blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Bijna alle senioren vinden daarom ook (98% offline senior, 94% online senior) dat bedrijven en overheden altijd een alternatief moeten bieden voor mensen zonder internet.

Ook ziet een deel (60% offline/45% online) met lede ogen aan dat corona door bedrijven en overheden gebruikt wordt om alles alleen nog via internet te doen. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Digitalisering is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het kan niet zo zijn dat mensen worden uitgesloten omdat ze geen of maar beperkt internet gebruiken. Daar  moeten overheden en bedrijven rekening mee houden.”

Senioren die geen internet gebruiken geven in de meeste gevallen aan dat ze dat te moeilijk en te ingewikkeld vinden. Andere veel genoemde redenen zijn de onveiligheid van internet, omdat ze te oud zijn of er geen geschikte apparatuur voor hebben. Een kleine groep senioren (16%) zal online gaan als ze een cursus krijgen. Maar bijna de helft (48%) van de offline senioren geeft aan nooit te zullen internetten.

Problemen
Ruim de helft (53%) van de senioren die niet online zijn, is weleens in de problemen gekomen doordat ze geen internet hebben. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar informatie, bij het doen van betalingen en bankzaken, bij het maken van afspraken met overheid en gemeente, bij de belastingaangifte en bij het maken van afspraken met zorgverleners.

Online senioren
De meeste senioren die wel van het wereldwijde web gebruik maken, doen dat vrijwel dagelijks (90%). Gemiddeld zijn senioren 2,5 uur per dag online. Het liefst maken ze dan gebruik van een tablet (28%), gevolgd door een desktop (25%), laptop (24%) en smartphone (21%). Het meest gebruikt men internet voor e-mailen. Verder voor internetbankieren, (nieuws)informatie opzoeken, contact onderhouden met familie en vrienden, gebruik maken van overheidsdiensten zoals de Belastingdienst, en het versturen en bekijken van foto’s.

Internet wordt bijna niet gebruikt om dagelijkse boodschappen te bestellen en voor domotica (zoals de verwarming aanzetten, gas- en elektriciteitsgebruik meten).

Onderzoek
Aan dit onderzoek hebben 3.713 Nederlandse senioren meegedaan, zowel online (N=2.814), als offline senioren (N=899). De leeftijd van de groep online respondenten is gemiddeld 74 jaar. De leeftijd van de groep offline respondenten is gemiddeld 81 jaar.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden