Verbinding met anderen versterkt wens om te leven

30 jan 2020 Landelijk

Vandaag verschenen de resultaten van het PERSPECTIEF-onderzoek naar ouderen met een doodswens. Uit het onderzoek blijkt dat de wens om het leven te beëindigen zeker niet alleen voorkomt onder mensen op hoge leeftijd, maar juist ook onder jongere senioren.  Ook blijkt dat een doodswens veranderlijk is en ook weer kan verdwijnen, zelfs op hoge leeftijd. De inzet op levensversterkende factoren als verbinding met anderen en een sociale woonomgeving steunt KBO-PCOB van harte.

KBO-PCOB is als seniorenorganisatie nauw betrokken bij het onderzoek en het thema. ‘Een belangrijk onderzoek dat we vanaf het eerste moment hebben toegejuicht’, stelt Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB. ‘Voltooid leven is een precair onderwerp dat om zorgvuldigheid vraagt. Het is goed dat we nu weten dat het niet een hele grote groep mensen betreft en dat de wens tot levensbeëindiging niet leeftijdsgerelateerd is en er geen grote groep 70-plussers is met deze wens. De wens komt ook voor onder jongere senioren. Het vraagstuk gaat niet alleen om mensen op hoge leeftijd die zeggen niet meer te willen leven.

Doodswens veranderlijk

Een ander belangrijk resultaat is dat een doodswens veranderlijk is en ook weer kan verdwijnen. Manon Vanderkaa: ‘Dit sluit aan bij onze visie dat een doodswens vraagt om een ander antwoord dan het realiseren ervan. Vaak zijn er veel factoren die meespelen. Wij zetten daarom vooral in op waardig en goed ouder worden met aandacht voor alle aspecten die daarbij spelen. Goede zorg en begeleiding zijn van groot belang. Een belangrijk voorbeeld daarvan is geestelijke verzorging thuis. Deze vorm van levensbegeleiding kan helpen weer verder te kijken na bijvoorbeeld een ingrijpend verlies.

Inzet op levensversterkende factoren

Doel van het onderzoek is meer inzicht geven in de omvang en problematiek rond voltooid leven en handvatten bieden voor verder beleid. ‘Het rapport is goed afgewogen en biedt inzicht in de complexiteit’, stelt Vanderkaa. ‘Aangegeven wordt dat het een erg ingewikkeld vraagstuk is en per persoon erg verschillend. Het vraagt van ons dat we zorgvuldig met deze groep mensen omgaan. Het gesprek aangaan en daarbij hun wens en bijkomende gevoelens serieus nemen. Wij steunen het onderzoek daarom zeker ook bij in het inzetten op levensversterkende factoren als verbinding met anderen en een prettige, sociale woonomgeving.

We zien dit onderzoek ook als een bevestiging van het advies van de commissie Schnabel waarin aandacht gevraagd voor de stapeling van ouderdomsklachten. We doen dan ook een beroep op de politiek om dit rapport nu wel op te pakken.

En we doen oproep naar onze samenleving: Laten we ervoor zorgen dat we met deze groep mensen zoeken naar hoe het leven wel weer van waarde kan worden. Het onderzoek wijst uit dat dit kan. Want laten we van leven het uitgangspunt maken.’

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden