VERBIJSTERENDE VRAGEN

29 jan 2022 Alkmaar-Heiloo

Een vriend van me drukte me onlangs een boek in handen dat hij
in een kringloopwinkel had gevonden: Bijbelsche geschiedenis
aan kinderen verhaald door S. Ulfers. Een kinderbijbel dus met
veel mooie platen. Omdat ik momenteel heel veel bezig ben met
lectuur over Bijbel en evolutie, sloeg ik de eerste pagina op, de
schepping. En dat bereidde me een grote verrassing. Zelf ben ik
groot gebracht met de kinderbijbel van W.G. v.d. Hulst. Die
begint: Kijk, daar zit een vogeltje in het gras. Je proeft de geboren
verteller. Ulfers begint: Eens, – en dat is zeer lang geleden -, toen
was God alleen, heel alleen. En God wilde niet alleen zijn. ‘Ik wil
schepselen om mij heen hebben, die blij zijn dat ze er zijn,’ dacht
God. En daarom schiep Hij rondom zich de engelen…
Ik was totaal verrast. In het begin schiep God de hemel en de
aarde; dat wist ik. Zo staat het in Genesis 1. Maar dat God die
hemel ook tot een woonplaats (en werkplaats?) gemaakt had voor
schepselen van zijn hand, en nog wel vóór Hij aan de aarde
begon…, ik had er nog nooit bij stilgestaan. Maar het moet wel
kloppen, want waar komt anders de duivel in Genesis 3 vandaan?
In de eeuwigheid is geen sprake van tijd. En dag 1, daar schreef ik
al eerder over, heeft met de inrichting van de geschapen aarde te
maken. Maar welk deel van de eeuwigheid is daaraan dan vooraf
gegaan, zodat engelen konden worden geschapen en voor een deel
in opstand konden komen, om te worden opgeborgen in de
onderwereld (Judas, vs 6)?
Verbijsterende vragen staat hierboven. Heeft iemand van u er al
wel eens over nagedacht en misschien zelfs wel (een begin van)
een antwoord gevonden?

Frans van Egmond

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden