Van uw voorzitter

29 nov 2022 Wierden-Enter

Tjonge jonge, iedere keer weer ver-rast het mij hoe snel de tijd gaat. Nu alweer de laatste nieuwsbrief van 2022.
Vandaar ook nu weer de ‘dubbele versie’ zodat u leesvoer voor twee maanden hebt.

U leest dus van allerlei plannen voor het komende jaar en ook voor de kerstviering ligt het programma al klaar. We zijn dankbaar dat we, zoals het nú lijkt, weer met elkaar mogen toeleven naar Kerst en de ledenmiddag mogen gebruiken om stil te staan bij ‘dat’ wat HIJ voor ons gedaan heeft, namelijk voor ons klein geworden om als Kind geboren te worden in een stal.

Hoe vernederend … !!

Aangezien er medewerking ver-leend zal worden door het koor dat ruim 40 leden telt, zal het een volle zaal worden. Maar er gaan veel makke schapen in een hok en dan gaat het vast goed komen. Niet om ons met schapen te verge-lijken, maar de overeenkomst is wel, dat schapen net als mensen, graag samen groeperen, elkaars gezelschap zoeken.
En een belangrijk feit is, dat Jezus Zelf, Zich ook Herder voor de scha-pen (voor ons dus) genoemd heeft. Een kindergebedje eindigt met; “Laat mij van uw grote kudde, ook een heel klein schaapje zijn.”
Een van de vijf punten van dank-baarheid! (zie verderop in de nieuwsbrief)

Namens het bestuur, mag ik u allen Gezegende Kerstdagen en een fijne jaarwisseling toewensen

met ‘n warme groet, Jenny Plaggen-marsch.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden